26.05.2019- 95 Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasnej Górze

Poranne spotkanie w auli Kordeckiego 26.05.2019 o godz. 8.45, rozpoczął modlitwą Duszpasterz Krajowy ks. Arkadiusz Zawistowski.  Konferencję wygłosił  ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. Uniwersytetu Krakowskiego Jana Pawła II . Przemówienie końcowe ks. bpa Romualda Kamińskiego przewodniczącego Zespołu ds. Służby Zdrowia KEP:

Podczas  Ogólnopolskiej Pielgrzymki Służby Zdrowia na Jasnej Górze wspólnie na Mszy św. 26.05.2019 modlili się: dyrektorzy i pracownicy szpitali, przychodni, hospicjów, zakładów opieki zdrowotnej, domów pomocy społecznej, lekarze, pielęgniarze i pielęgniarki, laboranci, położne, farmaceuci, fizykoterapeuci, ratownicy medyczni, pracownicy administracji i służb pomocniczych oraz kapelani szpitalni, ok. 5 tys. osób. Na pielgrzymce obecni byli: minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski oraz marszałek Senatu Stanisław Karczewski, z zawodu lekarze.

Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski, skierował do pracowników Służby Zdrowia  słowa pozdrowienia i podziękowania:: „Jestem przekonany, że wasza obecność na Jasnej Górze pomoże Wam w zbieraniu sił do tej trudnej posługi drugiemu człowiekowi, bo to zawsze jest posługa trudna, nigdy zderzenie z cierpieniem, chorobą nie jest łatwe. Liczę na to, że Wasza obecność tutaj da Wam moc, da Wam siłę duchową do tego, żeby każdego pacjenta traktować tak wyjątkowo, i tak po ludzku”.

Bp Romuald Kamiński,  przewodniczący Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, powiedział:  „Jesteśmy w trakcie 95. Pielgrzymki Służby Zdrowia na Jasną Górę, już sama ta liczba mówi, że od dawien dawna bardzo poważnie traktowano spotkanie na Jasnej Górze tej grupy – nie można powiedzieć zawodowej, bo jak sama nazwa mówi, to są ludzie, którzy rozumieją swoje powołanie jako powołanie w pełni służebne. I przyjeżdżają przynajmniej raz do roku, a wielu przyjeżdża częściej, ponieważ mają świadomość wyjątkowości swego powołania i potrzeby umacniania, ponieważ służą ludziom w sytuacji wyjątkowej, kiedy człowiek jest słaby, potrzebujący, wymagający delikatności, wymagający, żeby ktoś się nim zajął, żeby wlał nadzieję. Każdy z nas wie, co to znaczy być chorym, i dlatego nie trzeba tutaj nikomu tłumaczyć, jak ważna jest ta osoba, która w tym momencie przy nas stanie. To jest grupa specjalna, ponieważ dotyka całego społeczeństwa, bo któż nie potrzebuje ich pomocy?”

ks. Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz Służby Zdrowia :„Jest z nami cała Polska, od Bałtyku aż po Karpat szczyt, z różnych diecezji, małe czy większe delegacje z duszpasterzami, pielęgniarki, położne, rehabilitanci, lekarze, ratownicy, różne zawody medyczne. Po co przyjechaliśmy? Do domu Matki, bo potrzebny nam jest Jej płaszcz łaski, chcemy się Jej zawierzyć i chcemy duchowo się wzmocnić do tej codziennej, szarej służby drugiemu człowiekowi, choremu, cierpiącemu”.

Abp Wacław Depo podczas homilii podkreślił:  „Kolejne, bo już 95. upragnione spotkanie pracowników służby zdrowia w naszej Ojczyźnie staje się faktem osobistym i doświadczeniem wspólnoty wiary .Przyzywając dzisiaj wstawiennictwa naszej Matki i Królowej chciałbym razem z księdzem biskupem Romualdem wyrazić wdzięczność Kościoła na ziemi polskiej za waszą posługę miłości miłosiernej. Wam wszystkim, którzy na co dzień posługujecie w klinikach, szpitalach, hospicjach, domach pomocy społecznej, w różnych wymiarach służby państwowej i społecznej. I w duchu tej wdzięczności wypowiem słowa poezji księdza Wacława Buryły, kapłana wrocławskiego, który słowa adresuje do każdej i każdego z was: ‘Dobrze, że jesteś, tak bardzo zwyczajny jak chleb, jak woda, jak powietrze. Dobrze, że przychodzisz tak bardzo zwyczajnie jak słońce nad ranem, jak sen do zmęczonych codzienną gonitwą, którym sił już nie starcza, dobrze że kochasz, bo miłość podnosi i budzi nadzieję, bo miłość skrzydła do ramion przypina i pozwala lecieć ku wysokim szczytom, dobrze, że jesteś przyjacielu Boży, którego codziennie spotykam’. Maryjo prowadź!”.

Dr n. med. Elżbieta Kortyczko, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich: „Przybywamy w Dzień Matki, to szczególny dzień, bo jesteśmy u Matki, u Maryi, która pokazuje nam, w jaki sposób mamy podchodzić do człowieka, jak mamy człowieka kochać, jak mamy mu służyć, jak mamy przyjmować życie, nawet w trudnej sytuacji . My jako ludzie jesteśmy słabi, dlatego potrzebujemy wsparcia duchowego, potrzebujemy Jezusa, potrzebujemy Maryi, i zawierzamy całą Służbę Zdrowia na tej pielgrzymce tutaj, na Jasnej Górze”.