Być lekarzem, świadkiem uzdrawiającej miłości Boga

Książka pt; Być lekarzem świadkiem uzdrawiającej miłości Boga, ( Ks.prof. Stanisław Warzeszak, oprac. Grażyna Rybak, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2019)  prezentuje mało znane wypowiedzi ks. prof. Stanisława Warzeszaka (1958–2017), który jako warszawski duszpasterz służby zdrowia kierował je do lekarzy i pielęgniarek. Publikacja jest wyrazem wdzięczności Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich i Środowiska Medycznego Świętej Rodziny za wszystko, co ksiądz Stanisław uczynił dla nas, opiekujących się chorymi, za jego nieustanną troskę o naszą stałą formację duchową i bioetyczną. Pamiętamy, z jakim szacunkiem nazywał nas „świadkami uzdrawiającej miłości Boga”, czym budził pragnienie, byśmy stawali się takimi dla pacjentów w pracy. Te opublikowane po raz pierwszy słowa księdza Profesora ze spotkań środowiska medycznego, mogą ułatwić doskonalenie zawodowe w zakresie niezbędnego dla lekarza kształcenia duchowego. 

Ufam, że słowa Duszpasterza leczących zaowocują w nas, którzy mieliśmy okazję słuchać ich wielokrotnie, oraz w Czytelnikach, którzy po raz pierwszy je „usłyszą”. Każdy z nas ma kontakt z chorymi na co dzień w pracy czy w domu. Zachęcam do twórczej lektury, abyśmy coraz lepiej nieśli profesjonalną ulgę w cierpieniu i stawali się coraz doskonalszymi narzędziami w rękach Boga i świadkami Jego uzdrawiającej miłości.

lek. med. Grażyna Rybak, specjalista pediatrii,  Delegat KSLP OM, ŚMŚR

 

Książkę można nabyć:

Księgarnia Świętej Rodziny  ul. Rozwadowska 9/11  03-628 Warszawa  tel. 605-07-99-65    www.ksiegarniaswrodziny.pl    księgarnia czynnej:  pon-pt w g.17-19.00,  niedziela w g. 9.30 – 13.00,   wysyłkowo : email: ksiegarnia@ksiegarniaswrodziny.pl

Wydawnictwo Sióstr Loretanek : http://sklep.loretanki.pl/

Książka była prezentowana podczas XXV Targów Wydawców Katolickich  w Stoisku Tygodnika Idziemy