15.02.2019 Prezes KSLP Oddz. Maz. Prof. Bogdan Chazan otrzymał Nagrodę im. Jerzego Ciesielskiego

Nagroda im. Jerzego Ciesielskiego – ojca rodziny,  przyznawana jest od 1997r. przez Redakcję Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło” i fundację „Źródło” w rocznicę powstania tygodnika. Wyróżniane są osoby, które swoim zaangażowaniem zawodowym, działalnością społeczną i osobistym świadectwem wyrażają szacunek dla wartości życia i rodziny.

15 lutego 2019 prof. .Bogdan Chazan  odebrał nagrodę z rąk Ks. abp Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej.  Na uroczystośći była obecna małżonka Jerzego Ciesielskiego – pani Danuta Ciesielska, której złożono życzenia z okazji 90-tych urodzin.

 

Ks. abp Marek Jędraszewski. podziękował profesorow za bycie świadkiem życia: Sfera obojętności na los drugiego człowieka poszerza się. Dlatego dziękuję Panu za to, że uczy nas Pan nie-obojętności, a dla wielu środowisk jest Pan wyrzutem sumienia.   Ksiądz arcybiskup  podkreślił:

  • Nie możemy zapomnieć, że nasze życie jest oddaniem czci Bogu. To jest nasz podstawowy punkt wyjścia do myślenia o człowieku.
  • Jako ludzie jesteśmy stróżami życia drugiego człowieka. Co więcej, jeżeli czuję odpowiedzialność za los drugiego, to dopiero wtedy jestem prawdziwie człowiekiem .
  • Współczesna kultura wymusza na nas postawę obojętności. Dzieje się to już na przestrzeni języka i słów, które określają człowieka jako „zlepek komórek”, „zygotę”, czy „płód”.

Nagrodzony Profesor Bogdan Chazan oświadczył:

przyjmuje nagrodę również w imieniu wszystkich młodych pracowników medycznych – lekarzy, pielęgniarek i położnych, którzy niestrudzenie walczą o ludzkie życie, przypłacając to wieloma trudnościami i przykrościami. Dodał, że na dyrektorów szpitali i na ordynatorów oddziałów spadła odpowiedzialność za dobre imię placówek, w których pomaga się chorym i broni się każdego życia.

Odwołał się do spotkania Ojca Świętego z lekarzami w 2001 roku w Rzymie, kiedy Papież powiedział, że jego nadzieją jest troska Kościoła o lekarzy i pracowników służby zdrowia, niestrudzenie broniących życia. Profesor zwrócił uwagę, że w dobie powszechnej tolerancji, lekarzy traktuje się bezpardonowo, próbując zakazać im wolności sumienia. Po co lekarzowi sumienie? Po to, aby w codziennej pracy wyraźnie odróżnić dobro od zła. Po to, aby widzieć problemy takie, jakie w rzeczywistości są. Aby skutecznie wybronić się przed zniewalającym działaniem i zawieraniem kompromisów, godzących w wolność sumienia .

Profesor przypomniał, że:  przedmiotem troski lekarza powinno być również sumienie pacjenta. Podał przykład rodziców starających się o dzieci, na których często wywiera się wpływ, proponując im niezgodne z sumieniem metody leczenia niepłodności. Zauważył, że zmieniła się relacja lekarza z pacjentem, która w dzisiejszych czasach bardziej przypomina kontrakt. Nadzieją na przyszłość są uczelnie katolickie i powstające tam wydziały medyczne.

Prof. Bogdan Chazan to wybitny ginekolog i położnik, obrońca życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci, a także promotor zmian w polskim położnictwie, ukierunkowanych na potrzeby rodziny. Przez wiele lat pracował w Instytucie Matki i Dziecka, a w latach 2004-2014 kierował ginekologiczno-położniczym Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rodziny w Warszawie. Był członkiem Rządowej Rady Ludnościowej i członkiem Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Przewodniczył radzie ginekologów katolickich MaterCare International. Jest zastępcą prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich i konsultantem w dziedzinie położnictwa i ginekologii w Województwie Świętokrzyskim, a także dyrektorem medycznym Centrum Zdrowia Rodziny Caritas Archidiecezji Przemyskiej. W jednym wywiadzie określił siebie „beneficjentem Bożego Miłosierdzia”.

Jerzy Ciesielski, inżynier budownictwa i profesor Politechniki Krakowskiej, żył w latach 1929-1970. Działał aktywnie w krakowskim duszpasterstwie akademickim, gdzie zaprzyjaźnił się z Karolem Wojtyłą. Zginął wraz z dwójką swych dzieci w katastrofie statku na Nilu. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1985 r. W styczniu 2014 r. papież Franciszek uznał heroiczność cnót Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego.

Uroczystość zakończyła się Mszą św. w kościele św. Floriana, podczas której dziękowano Bogu za opiekę nad tygodnikiem „Źródło”, a także proszono o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego oraz w intencji tegorocznego Laureata Nagrody.

W poprzednich latach laureatami nagrody byli: m. in. dr Wanda Półtawska, prof. Gabriel Turowski, Czesław Ryszka i Marek Jurek.    ( wg Radio Maryja).