8 XII 2018 Godzina Łaski dla Świata objawiona pielęgniarce w szpitalu

8 XII 1947 r Niepokalanie POczeta MAryja  ogłosiła Prawdę o Godzinie Łaski skromnej włoskiej pielęgniarce i mistyczce Pierinie Gilli u podnóża włoskich Alp w  Montichiari (tj.”Jasne Góry”) w święto Niepokalanego Poczęcia. Przypomniała jej słowa, które w 1858 r. wypowiedziała w Lourdes: „Jestem Niepokalanym Poczęciem” i uroczyście ogłosiła:
„Jestem Maryja, pełna łaski, Matka mego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa. Przez swe przyjście do Montichiari chcę być znana jako Rosa Mystica. Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga”. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”.

Pierina Gilli ur. 3 VIII 1911 w San Giorgio pod Montichiari była 9 dzieckiem ubogich rodziców i z powodu  słabego zdrowia i braku posagu nie została przyjęta tak jak pragnęła do zakonu. W wieku 18 lat podjęła pracę pielęgniarki w szpitalu w Montichiari. Ponownie starała się o przyjęcie do zakonu w 32. roku życia. Została przyjęta do Zgromadzenia Służebnic Miłosierdzia, ale nie złożyła ślubów wieczystych, z powodu ciężkich chorób. W wieku 35 lat po raz pierwszy miała widzenie Matki Bożej 24 XI 1946 r. w szpitalu. Wiosna 1947 r. 36 lat Pierina Gilli,  ujrzała w nadzorowanej przez nią sali szpitalnej Matkę Najświętszą w fioletowej szacie, ze łzami w oczach i trzema mieczami wbitymi w serce. Jakby przyszła do szpitala, aby prosić o pomoc. Zmarła 12 I 1991r. Zatwierdzenie objawień nastąpiło w 2000 r. Maryja na miejsce objawień Matka Najświętsza wybrała szpital, a za wizjonerkę obrała osobę świecką – Pierinę Gilli, pielęgniarkę. Po objawieniach w  miasteczku w starym zamku, zwanym Zamkiem Maryi, ulokowano ośrodek dla ludzi chorych i starych, natomiast przy źródle w Fontanelle – według życzenia Maryi – powstał ogromny ośrodek leczniczy z basenami z leczącą wodą z poświęconego przez Najświętszą Pannę źródła.

Kościół uroczyście ogłosił prawdę o Niepokalanym Poczęciu Maryi  jako dogmat wiary. Dokonał tego papież Pius IX, 160 lat temu,  8 XII 1854 r. w bulli „Ineffabilis Deus” (Niewyrażalny Bóg).