5 XII 2018 Wmurowanie i poświęcenie tablicy pamiątkowej bł. dr Ewy Noiszewskiej

Duszpasterz Krajowy Służby Zdrowia ks.dr Arkadiusz Zawistowski poświęcił 5 grudnia 2018 r. wmurowaną przy wejściu do siedziby Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w Warszawie przy ul. Konopackiej 4, tablicę pamiątkową bł. doktor Ewy Noiszewskiej, która tu pracowała w latach 1918-1919 jako lekarz szkolny oraz nauczycielka, gdy był to budynek Gimnazjum Żeńskiego Heleny Rzeszotarskiej.  

 Pani dr n.med. Elżbieta Puacz, Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL) odczytała  życiorys pierwszej błogosławionej polskiej lekarki i niepokalanki – s.Ewy od Opatrzności, dr Bogumiły Noiszewskiej, której jest poświęcony Oddział Mazowiecki Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. (OM KSLP) http://kslpmazowsze.pl/?page_id=20

W obecności delegata lekarzy KSLP OM, dr Grażyny Rybak, pracowników KIDL, rodziny s.Ewy oraz Sióstr Niepokalanek, siostry Stelli oraz  siostry Alberty, z macierzystego zgromadzenia bł. s.Ewy, ks. dr Arkadiusz Zawistowski poświęcił tablicę s.Ewy przy  wejściu głównym do KIDL:

„… niech ta tablica będzie oddawaniem chwały Bogu, niech będzie  przypomnieniem o wdzięczności ,  bo ta   święta, błogosławiona, przyczyniała się do powstania różnych dobrych dzieł,  powierzanych i podejmowanych w środowisku diagnostów laboratoryjnych, niech ta tablica  również przypomina nam i tym, którzy będą tu wchodzić, że w tym domu tacy ludzie przebywali, że historia tego domu jest o wiele starsza niż my. Niech zatem na chwałę bożą,  na dziękczynienie i na przypomnienie ta tablica służy”

 

W uroczystości wzięli udział państwo Gajda, małżeństwo – najbliższa żyjąca rodzina s.Ewy. Pani Elżbieta (po lewej)  i  Jerzy Gajda, który jest synem Janiny Noyszewskiej (z męża Gajda) – córki Stanisława Noyszewskiego, leśnika,  rodzonego brata profesora Kazimierza Noiszewskiego, ojca s.Ewy.  Matka pana Jerzego Gajdy – Janina i bł.siostra  Ewa były stryjecznymi siostrami, a pan Jerzy Gajda jest stryjecznym siostrzeńcem s. Ewy. Państwo Gajda przybyli na zaproszenie dr n. med. Alicji Moszczyńskiej-Kowalskiej (po prawej, specjalista okulista, były adiunkt Kliniki Okulistycznej AM (obecnie WUM) w Warszawie, były ordynator oddziału okulistycznego Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie, członka  KSLP, Oddział Mazowiecki  bł. dr Ewy Noiszewskiej)

Uroczystość uświetniła obecność dziennikarzy z Redakcji Tygodnika „Idziemy” oraz Radio Warszawa.  Niepokalanki s.Stella i s.Alberta opowiedziały o roli s.Ewy w ich życiu zakonnym:

 

Dr n.med.Alicja Moszczyńska – Kowalska z OM KSLP współautorka opublikowanych notatek s. Ewy („Stetoskop i habit ” WSL ,2017,  http://kslpmazowsze.pl/?p=838  ) jest inicjatorką wizerunku bł. dr Ewy w habicie ze stetoskopem lekarskim. Był on drukowany jako obrazek z modlitwą a obecnie został wyryty na tej pamiątkowej tablicy.

Na zaproszenie pani Prezes dr Elżbiety Puacz dalsza część uroczystości przebiegała przy stole z herbatą i ciastem, co umożliwiło wspólne dzielenie się historią z życia s. Ewy, wydaniem jej notek duchowych , korzystaniem z obecności relikwii.

  

Dr E. Puacz i ks.A. Zawistowski o skuteczności  i realnej pomocy bł. dr Ewy :

Dr A.Moszczyńska, o źródle wiedzy o s.Ewie czyli o  archiwum sióstr niepokalanek , dr Grażyna Rybak , delegat KSLP OM o otrzymaniu relikwii s.Ewy dla Środowiska Medycznego świętej Rodziny:

dr Alicja Moszczyńska i dr Grażyna Rybak , reprezentujące KSLP,  o powierzeniu Oddziału Mazowieckiego s.Ewie Noiszewskiej , pierwszej błogosławionej polskiej lekarce 8.IX.2016 r:

Na zakończenie Prezes KIDL dr E Puacz , gospodarz spotkania umożliwiła zebranym gościom zwiedzenie historycznych pomieszczeń Szkoły Heleny Rzeszotarskiej , w odremontowanym budynku KIDL.

 

Na ścianach pomieszczeń pracy pracowników KIDL-u można zobaczyć  Krzyż zakupiony na aukcji na rzecz chorych dzieci,  przez panią Prezes Elżbietę Puacz,  obraz najprostszej wizualnej diagnostyki próbki moczu przy łóżku chorego, a także  obraz Jezusa Chrystusa – pierwszego diagnosty wielu chorób – tak  określany przez Abp Henryka Hosera.

Gabinet lekarski Szkoły Heleny Rzeszotarskiej, w którym pracowała bł. dr s.Ewa Noiszewska: