Prezes KSLP OM – sprzeciw lekarza wobec seksualizacji dzieci

KAMPANIA PRZECIW DZIECIOM

Organizacja ”Kampania Przeciw Homofobii” usiłowała w ostatni piątek października  przeprowadzić w szkołach akcję „Tęczowy Piątek” mającą w założeniu organizatorów przekazać dzieciom i młodzieży o różnej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, że „w szkole jest miejsce również dla nich”. Aktywiści mieli nie prowadzić osobiście zajęć w szkołach,przekazali do szkół materiały informacyjne. Wzięli na siebie wskazanie w razie potrzeby „przyjaznego nauczyciela” który pomógłby w szkole taką akcję zorganizować. Faktycznie więc zamierzali działalność w rozumieniu prawa w szkole prowadzić. Działacze usiłowali „podczepić się” pod podstawy programowe, w których wskazano, że „szkoła dba o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka”. Zupełnie natomiast stracili z pola widzenia konstytucję. Artykuł 48 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej stanowi, że rodzice mają prawo do wychowania dziecka zgodnie ze swoimi przekonaniami. Czy organizatorzy akcji przewidzieli skierowanie zapytania do rodziców, czy sobie życzą, by ich dzieci zostały poddawane w szkole takiej ideologicznej indoktrynacji ? Oczywiście nie….

Prezes KSLP OM B. Chazan w ND o ryzyku seksualizacji dzieci