DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA PROKREACJA U KOBIET NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Zapraszamy 27 .III. 2019 IV /środa,/ w tygodni Świętości Życia  na spotkanie comiesięczne KSLP OM,

Program :

  • Msza święta 18:00 w Parafii św Zygmunta
  • Konferencja 19:00 pt PROKREACJA U KOBIET NIEPEŁNOSPRAWNYCH.-
    Dr hab. n.med. Ewa Dmoch-Gajzlerska, Spec. ginekolog położnik
  • Dyskusja przy stole, pytania refleksje

Dzień Świętości Życia  został ustanowiony , w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 

To Episkopat Polski w 1998 r. podjął uchwałę, że w Polsce Dzień Świętości Życia będzie obchodzony 25 marca. Była to odpowiedź na słowa Ojca Świętego  Jana Pawła II z Encykliki Evangelium Vitae,:  „aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia”. Jak pisał, „jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji”. Tu podkreślał, że „należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja”. Nie należy jednak pomijać innych momentów i aspektów życia, które trzeba każdorazowo starannie rozważyć w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej – dodawał Ojciec Święty.

Idea postulowanego przez Jana Pawła II dotyczy szerokiego wachlarza problemów związanych z szacunkiem dla każdego życia. Trzeba brać pod uwagę „[…] radość z narodzin nowego życia, poszanowanie i wolę obrony każdego ludzkiego istnienia, troskę o cierpiącego i potrzebującego, bliskość z człowiekiem starym i umierającym, współczucie w żałobie, nadzieję i pragnienie nieśmiertelności”.