24.08.2018 rok temu ks.prof.Stanisław Warzeszak odszedł do Ojca

Stale nosimy w sercu wdzięczną świadomość, że śp.ks. prof. Stanisław Warzeszak , w czasie posługi jako Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia (2010-2016) a potem także, mimo wielu pełnionych funkcji, jako Duszpasterz Diecezjalny Warszawy, bardzo wiele uczynił dla Środowiska Medycznego a zwłaszcza Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. Dziś szczególnie modlimy się za Jego duszę, wdzięczni i pewni, że Jego zasługą jest rozkwit Oddziału Mazowieckiego KSLP bł. dr Ewy Noiszewskiej przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP,  a obecnie rozwój w Parafii św. Zygmunta..

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2017/08/Ksi%C4%85dz-Stanis%C5%82aw-wiele-czyni%C5%82-dla-%C5%9Brodowisk-medycznych.pdf