30.05-2.06-2018 Zagrzeb-Chorwacja 25 Kongres FIAMC

Międzynarodowa Konferencja pt: Świętość życia w zawodach medycznych od Humanae Vitae do Laudato Si, 

organizowana na przełomie maja i czerwca przez Federację Katolickich Stowarzyszeń Medycznych w Zagrzebiu poświęcona jest świętości życiu.Oddział Mazowiecki KSLP reprezentuje Prezes prof. Bogdan Chazan, pełniący także funkcje dyrektora wykonawczego Mater Care International. natomiast Sekcję Studentów i Młodych Lekarzy OM KSLP lek.Rafał Kołaczyński. W gronie ginekologów orędowników chroniących życie, jest także Dr. Elvis Seman  oraz prof. Robert Walley, założyciel i dyrektor Mater Care International, który kilkukrotnie odwiedził Polskę. (tu można posłuchać wywiadu z prof.Walleyem:  http://prawy.pl/40180-dr-robert-walley-polacy-znani-sa-z-tego-ze-plyna-pod-prad/

Celem kongresu jest promowanie świętości życia w świecie etycznego relatywizmu, sekularyzmu i transhumanizmu od zapłodnienia do naturalnej śmierci.

Aby zintegrować katolicką wiarę z praktyką powołania lekarskiego wyrażoną przez Magisterium Kościoła w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat w Encyklikach  papieskich FIAMC jako Międzynarodowe Stowarzyszenie Świeckich Specjalistów Medycznych zaproponowało tematy rozważań  o świętości i godności życia zaczerpnięte z  Ecykliki papieskiej – Humanae vitae, Evangelium Vitae, Donum Vitae, Laudato si, i posynodalnej adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio.  Tematy na kongresie obejmowały zagadnienia:

  1. Nauka w służbie ludzkości
  2. Bioetyka i postęp naukowy w praktyce klinicznej – Edycja genomu, terapia linii germinalnych, sztuczne gamety z komórek macierzystych, doskonałe dziecko
  3. Ochrona rodziny, niepłodność, naprotechnologia, pomoc prokreacyjna, przeszczep jajnika i macicy, ciąża zastępcza
  4. Dialog międzywyznaniowy – zmiany w zasadach Światowego Stowarzyszenia Medycznego
  5. Transplantacja narządów i handel nimi – Przepisy prawne praktyki medycznej
  6. Etyczne aspekty medycyny stomatologicznej, medycyny laboratoryjnej i farmakologii
  7. Solidarność międzypokoleniowa, koniec życia, opieka paliatywna i głębokie uspokojenie, eutanazja prenatalna i poporodowa
  8. Kultura życia, kultura śmierci – kultura odpady
  9. Edukacja medyczna w zakresie bioetyki

Nowowybrany Prezes FIAMC: dr Bernard Ars, Belgia

 

Spotkania studentów i młodych lekarzy :

 

Plakat o udziale Polskich lekarzy w rozwoju medycyny światowej prezentowany na Kongresie:

PLAKAT_o udziale polskich lekarzy w medycynę swiata

Msza św. w Katedrze:

Refleksje prof.B. Chazana po Kongresie:

Światowy Kongres Lekarzy Katolickich 2018 B.Chazan