1.04.2018 Aborcji towarzyszy cierpienie dziecka – prof. B. Chazan

Wywiad przeprowadzony przez Łukasza Brzezińskiego z portalu Radia Maryja z prof. Bogdanem Chazanem, (Prezes OM KSLP, specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa) : „Śmierć dziecka w drogach rodnych matki, do której dochodzi podczas aborcji przeprowadzonej w zaawansowanej ciąży z powodu jego choroby lub wady rozwojowej jest następstwem jego duszenia się, zaprzestania dopływu utlenionej krwi do dziecka. Towarzyszą jej ogromne cierpienia dziecka. Dziecko cierpi w sposób niewidoczny dla matki, personelu medycznego, cierpienia te nie drażnią niczyich „wrażliwych” oczu” 

[NASZ WYWIAD] Prof. B. Chazan: Śmierci dziecka w wyniku aborcji w drogach rodnych matki towarzyszą cierpienia dziecka, których nie widzimy