dr Ludwik Hirszfeld (1884-1954)

„Warszawski Głos Seniora” nr 35 GRUDZIEŃ 2017 – opublikował artykuł dr Alicji Moszczyńskiej-Kowalskiej z OM KSLP o wybitnym  warszawskim lekarzu, odkrywcy grup krwi i konfliktu serologicznego: