21.03.2018 Leczenie wrodzonych wad genetycznych, prof.A.Kochański

21.marca 2018 , w Światowy Dzień Zespołu Downa ,lekarz- genetyk i specjalista genetyki klinicznej i laboratoryjnej pan prof. dr hab. n. med. Andrzej Kochański, profesor zwyczajny w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, zaprezentował najnowsze możliwości leczenia wrodzonych wad genetycznych.

  

WYKŁAD  prof. Andrzeja Kochańskiego:   cz.1. o wadach letalnych i próbach leczenia:

  

cz.2. o terapii genowej na świecie, jej zaletach i ryzyku:

DYSKUSJA PO WYKŁADZIE: 

prof.A.Kochański odpowiada –o ryzyku wyciszania genu w leczeniu 1. choroby i ryzyku 2.choroby innej:

prof. A.Kochański- o etyce badań i ryzyku i nieprzewidywalnych wynikach prób leczenia Z.Downa :

prof .A Kochański-  o eugenice i humanizacji zwierząt doświadczalnych 

prof Kochański- o potrzebie badań  na zwierzętach  i zabawnych paradoksach:

  

DZIELENIE  się doświadczeniem wiedzy o dzieciach z Z.Downa:

prof A.Kochański- o różnorodności tańczących dzieci z Z Downa 

oraz ich męskiej rywalizacji:

dr Grażyna Rybak- o empatii szczepionego chłopca z Z.Downa:

ks. Władysław Duda- o terapeutycznej opiekuńczości dzieci z Z.Downa:

  

Na zakończenie spotkania Delegat oddziału lek.Grażyna Rybak odczytała osobisty list prof. Roberta Walleya, w związku z narodzinami 15 wnuczka z Zespołem Downa.

MCI List prof. R. Walleya na Światowy Dzień Zespołu Downa.tł. B.Chazan