27 XII 2017 Spotkanie opłatkowe lekarzy Oddziału Mazowieckiego KSLP

W trzeci dzień oktawy Narodzenia Pańskiego, 27 XII 2017, w  Święto Św. Jana Apostoła i Ewangelisty, lekarze Oddziału Mazowieckiego KSLP, przybyli na Spotkanie Opłatkowe, na zakończenie Roku św. Brata Alberta Chmielowskiego, do Parafii Św. Zygmunta, która od grudnia b.r stała się nowym miejscem spotkań Stowarzyszenia.  Spotkanie rozpoczęła o godz. 18:00 Msza św. którą sprawował Duszpasterz Warszawskiej Służby Zdrowia, ks. Władysław Duda,  dyrektor Archidiecezjalnego Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej (Hospicjum domowego)  przy Parafii Św. Zygmunta i asystent kościelny KSLP.

  

O godz 19:00 w Sali Świętej Rodziny, Prof.Bogdan Chazan , prezes oddziału, podsumował rok działań KSLP OM, omówił podjęte inicjatywy, napisane listy, zebrano składki członkowskie.

    

Ks. Władysław Duda, skierował do zebranych słowa rozważań na temat całkowitej przemiany życia św. brata Alberta Chmielowskiego pt: Co znaczy być dobrym jak chleb?

  1. O historii życia Adama Chmielowskiego, gdy był malarzem i pragnieniu wstąpienia do zakonu:

2. O malowaniu obrazu Ecce Homo, wydaleniu z Zakonu Jezuitów i cierpieniu w szpitalu psychiatrycznym:

3. O nocy ducha, regule III Zakonu  św. Franciszka i prawdziwej miłości bliźniego:

4. o. Zgromadzenia Braci  Albertynów, którego nie chciał zakładać, o ofiarnym miłosierdziu i duchu ubóstwa:

Podczas słodkiego poczęstunku był czas na rozmowy po wykładzie ks.W.Dudy, refleksje o  liście OM KSLP do Mary Wagner, życzenia, dzielenie się opłatkiem i wspólne kolędowanie. Każdy uczestnik otrzymał w prezencie książkę pt.: „Idąc za przykładem świętych lekarzy” ( Duc in Altum , G.Rybak, 2013) część IV, zawierającą wypowiedzi i sposób pracy św.Brata Alberta. ( http://ksiegarniaswrodziny.pl/pl/p/Idac-za-przykladem-swietych-lekarzy.-Czesc-IV/143 ) wstęp do książki napisał ks. prof. S. Warzeszak.