Stetoskop i habit

STETOSKOP I HABIT (oprac. Grażyna Rybak, Alicja Moszczyńska- Kowalska, s.Benedykta, Wydawnictwo Sióstr Loretanek,2017 )

Książka powstała z inspiracji lekarek Środowiska Medycznego Świętej Rodziny oraz Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. Zawiera opublikowane po raz pierwszy notatki duchowe z Zeszyciku pierwszej błogosławionej polskiej lekarki, doktor Bogumiły Noiszewskiej – siostry Ewy od Opatrzności, niepokalanki – patronki Oddziału Mazowieckiego KSLP oraz listy jej kierownika duchowego, sługi Bożego księdza biskupa Zygmunta Łozińskiego.

Doktor Ewa, córka wybitnego polskiego okulisty profesora Kazimierza Noiszewskiego, w Zeszyciku zapisała, że każda praca może być modlitwą, i znalazła sposób, by taką była. Czy dla nas, lekarzy XXI wieku, godziny pracy zawodowej są czasem modlitwy? Czy praca dla pacjentów może być przestrzenią rozmów z Bogiem, okazją spotkania z Jedynym Miłującym, i to wiele razy w ciągu dnia?

Słowa Zeszyciku ułatwiają odkrycie tej możliwości. Lektura pozwala odpocząć, zastanowić się w ciszy nad swoją drogą w życiu, odkryć, czym jest duchowość kobiety, wrażliwość lekarza, mądrość nauczyciela, obecność wychowawcy i powołanie zakonnicy. Zawiera odpowiedzi na pytania o to, co wpływa na sposób działania człowieka, na jego decyzje, wybór zawodu, a także na relacje z ludźmi cierpiącymi. Opublikowane razem z notatkami doktor Ewy listy jej kierownika duchowego zawierają konkretne porady duchowe i ukazują piękną relację osób. Pokazują sposób współpracy z Kapłanem-Ojcem na drodze nieustannego rozwoju duchowego studenta, lekarza, nauczyciela i siostry zakonnej.

Książka była prezentowana na XXIV Targach Wydawców Katolickich , w stoisku Wydawnictwa Sióstr Loretanek : http://kslpmazowsze.pl/?p=1794

wywiad z autorka opracowania pt;Kierownik duchowy dla lekarza?

https://wides.pl/film/398185/kierow