8 X 2017 Św. profesor Josef Moscati

Mszą św. w Kaplicy św. Matki Teresy z Kalkuty w Szpitalu Bródnowskim 8 X 2017 wznowiliśmy spotkania Sekcji Studentów i Młodych Lekarzy przy KSLP OM. Duszpasterz Krajowy Służby Zdrowia ks. Arkadiusz Zawistowski zwrócił uwagę w homilii na troskę o duszę ludzką jako winnicę:

…..Orygenes mówił, że winnicą jest dusza ludzka. Święty Mateusz mówi, że Bóg ją założył , otoczył murem, wykopał tłocznię i oddał w dzierżawę, czyli wyposażył ją.  To jest o naszej duszy , stworzonej przez Boga naszego kochanego Ojca. W duszę wpisane jest imię i po imieniu woła ja Bóg.  Jest wspaniale wyposażona , ma zmysły wewnętrzne i zewnętrzne. To jest o nas  naszej duszy – ten opis winnicy. Duszę trzeba pielęgnować zajmować się nią tak jak winnicą – doprowadzać wodę, słońce, przycinać, zbierać owoce. Duszą trzeba się opiekować. Myślimy, że wiara pobożność są na zawsze, – nie –   oto trzeba się zatroszczyć. Trzeba nawadniać duszę ważne jest prowadzenie życia duchowego – potrzebna jest lektura odpowiednia, film odpowiedni, wspólnota….   Całość homilii:

Dziś 8 X 2017 przypadł 17 Dzień Papieski  przypominający nauczanie Papieża Polaka, który zatroskany o młodych mówił: „Idźmy naprzód z nadzieją!” Św. Jan Paweł II, kiedy 25 X 1987 r. kanonizował prof. Josefa Moscatiego, z Uniwersytetu w Neapolu-(1880–1927)  zachęcał:

„rozważcie wasze powołanie! (…) Mężczyzna (…) przedstawia się nam jako konkretne spełnienie ideału chrześcijanina świeckiego. Giuseppe Moscati – lekarz, ordynator oddziału szpitalnego, wybitny naukowiec, docent uniwersytetu w dziedzinie fizjologii człowieka i chemii fizjologicznej (…). Z tego punktu widzenia Moscati tworzy przykład nie tylko do podziwiania, ale do naśladowania, przede wszystkim przez pracowników służby zdrowia.”

Obejrzeliśmy dobry film ukazujący sylwetkę i życie lekarza, o pięknej duszy, który troszczył się o swoich pacjentów  Film:  Doktor Moscati:

Moscati tłumaczył: „Kto przyjmuje komunię świętą każdego ranka, ma ze sobą ładunek energii, która nie ulega wyczerpaniu”.

W swoim dzienniczku pisał: „Chorzy są obrazem Jezusa Chrystusa. Wielu nieszczęśliwych przestępców i grzeszników trafia do szpitali z woli Miłosiernego Boga, który pragnie ich ocalenia. Powołaniem sióstr, lekarzy, pielęgniarzy i całego personelu szpitala jest współpraca z tym nieskończonym Miłosierdziem, pomagając, wybaczając, poświęcając się. Jakże my lekarze, jesteśmy szczęśliwi, jeżeli zdajemy sobie sprawę, że poza ciałem mamy do czynienia z duszą nieśmiertelną, którą Ewangelia nakazuje nam miłować jak siebie samego”.

Nieraz dodawał krótkie myśli: „tutaj kończy się pycha ludzka… jakże pouczająca jest śmierć”.

Często powtarzał chorym: niech się pan wyspowiada… powierzcie się Bogu… pomyślcie o duszy nieśmiertelnej… Bóg jest Panem duszy i ciała”;

Moscati uczył swoich młodszych kolegów: „Nie nauka, ale miłosierdzie przemieniło świat… Cieszę się, że zachowujecie coś ze mnie z powodu daru duchowego, który umacnia mnie… Jesteście we mnie obecni. Całuję was w Chrystusie”.