23.09.2017. Międzynarodowa Konferencja w Rzymie

Podczas wrześniowej Konferencji, katolickie środowisko lekarzy Polskich  reprezentowali Prezes KSLP OM prof  Bogdan Chazan oraz dr Malina Świć z Sekcji Studentów i Młodych Lekarzy KSLP , lekarz genetyk w trakcie specjalizacji. Zaprezentowali wykłady podczas sesjii.

   

Dr. Gianna Emanuela Molla (córka św Joanny Berretty Molla,  która mimo zagrożenia życia zdecydowała się urodzić poczęte dziecko.) oraz Dr. Robert Walley, Dyrektor wykonawczy Matar Care International (lekarz ginekolog , który za odmowę aborcji stracił prace w szpitalu)

prof. Bogdan Chazan, kardynał Wille Ejik, prof. Andrzej Kochański

dr Malina Świć

Prof. B.Chazan, dr Gianna Emanuela Molla, prof. A.Kochański, dr Malina Świć,