26.08.2017 List do Sędziego Eric (Rick) N Libman w obronie Mary Wagner

Kolejny raz Mary Wagner została oskarżona za obronę życia nienarodzonych .15.08.2017 ,skazano ją na 18 miesięcy wiezienia. Skierowaliśmy list do Sądu Kanadyjskiego,  z prośbą o zbadanie sprawy Pani Mary Wagner w sposób,  w jaki na to w pełni zasługuje. W naszym głębokim przekonaniu jest niewinna i nie powinna być karana.