15.07.2017 Żegnamy zmarłego Prof.Michała Troszyńskiego

13.VII.2017  rano odszedł  cicho i spokojnie do Pana Naszego, drogi nam wszystkim Prof. Michał Troszyński – nestor ginekologii polskiej.  Miał 96 lat.   „ Człowiek dla wielu z nas bardzo bliski, wspierający czynnie i merytorycznie  inicjatywy troski o życie i zdrowie każdej ludzkiej istoty. Uczył nas szacunku do każdego bez względu na poglądy dając szanse na zmiany… Był zawsze pełen entuzjazmu naukowego i twórczego pozostańmy blisko Jego duszy i bliskich” (dr Ewa Ślizień Kuczapska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny)  W  najbliższa sobotę 15.VII. 2017 o  godz. 12:00 odbędzie  się pogrzeb śp. Michała Troszyńskiego, zostanie  odprawiona Msza św. żałobna  w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Falenicy. Po niej ciało zasłużonego lekarza spocznie na cmentarzu w Aleksandrowie. Wieczne odpoczywanie racz dać Mu Panie …

PROF. DR HAB. MICHAŁ TROSZYŃSKI, był ginekologiem, położnikiem ,urodził się w Czekanówku na Pomorzu. W 1952 r. uzyskał dyplom lekarza w Gdańsku. Od 1956 przeszedł do Kliniki Położnictwa i Ginekologii warszawskiej Akademii Medycznej w Warszawie. W 1975 stworzył Klinikę Położnictwa i Perinatologii oraz Ginekologii w Instytucie Matki i Dziecka.

Kilkanaście lat pełnił funkcję przewodniczącego krajowego zespołu specjalistycznego w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Zajmował się badaniami poświęconymi opiece nad matką i dzieckiem, wprowadził obowiązek dokładnej analizy przyczyn zgonów matek i noworodków. W 1991 przeszedł na emeryturę, jego następcą na stanowisku kierownika KPiG w IMiDz został Bogdan Chazan. Michał Troszyński pozostał konsultantem w IMiDz. w 1998 został kierownikiem Pracowni Analiz Zdrowia Prokreacyjnego. Był także przewodniczącym Sekcji Demografii Medycznej z ramienia Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącym rady naukowej Instytutu Położnictwa i Ginekologii Akademii medycznej w Łodzi oraz przewodniczącym Krajowego Zespołu Naturalnego Planowania Rodziny przy Ministrze Zdrowia. Jest autorem ponad 200 prac naukowych, w tym podręcznika dla nauczycieli naturalnego planowania rodziny.

Wywiad z Profesorem -opublikowany w Naszym Dzienniku:

http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/185403,zmarl-prof-dr-hab-michal-troszynski.html