28.06.2017 Poparcie inicjatywy zatrzymania aborcji eugenicznych

My lekarze powołani do  codziennej ochrony życia i opieki nad chorymi popieramy projekt Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję” ,który w kwietniu 2017 został przedstawiony przez p. Kaję Godek z  Fundacji Życie i Rodzina oraz  p. Magdalenę Korzekwę – Kaliszuk, Dyrektora Citizen Go.

Uważamy, że wyeliminowanie z polskiego prawa możliwości zabijania dzieci w fazie prenatalnej, podejrzewanych o chorobę lub niepełnosprawność jest niezbędnym krokiem dla wdrożenia profesjonalnej całościowej opieki medycznej nad najmłodszymi pacjentami z wadą genetyczną.

Obecna dramatycznie niespójna sytuacja prawna poprzez przesłankę eugeniczną Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, umożliwia  zabijanie nienarodzonych dzieci niepełnosprawnych, najczęściej z zespołami Downa, Turnera czy dystrofią mięśniową. Dzieje się tak na terenie szpitali, które są jednoczesnym miejscem ratowania dzieci z tymi schorzeniami po ich urodzeniu.

Ubolewamy, że w  2015 r. zginęło w polskich szpitalach z mocy prawa 1044 dzieci, z czego 1000 ze względu na podejrzenie niepełnosprawności. Wczesne rozpoznanie choroby w fazie prenatalnej umożliwia coraz bardziej  profesjonalną terapię i rozwój badań nad możliwością terapii przewlekłych schorzeń genetycznych u pacjenta.

Rozpoznanie medyczne, nawet o trudnym rokowaniu nigdy nie może stawać się wskazaniem do zabicia dziecka przy pomocy prawnie zalegalizowanej aborcji. Prawo państwowe nie może naruszać zasad etyki lekarskiej i obarczać lekarzy z powołania ratujących życie udziałem w śmiercionośnych procedurach. Diagnostyka prenatalna jest potrzebna po to by jak najwcześniej leczyć, bo im wcześniejsza terapia  tym lepszy efekt. Procesy uszkodzenia mózgu w zespole Downa zaczynają się już w okresie płodowym, kiedy neurony wędrują do kory mózgowej. Rozpoznanie i terapia na tym etapie przyczyniłoby się do zmniejszenia patologii bardziej niż rozpoczęcie  go po urodzeniu dziecka.

Liczymy na to, że możliwości biotechnologii pozwolą aby w żywych komórkach zamienić chromosom 21. pary na nieaktywną formę chromatyny. Pozostaje ustalić badaniami jak i kiedy podać substancję wyciszającą chorobotwórczy gen. Popieramy pomysł prof. genetyki Andrzeja Kochańskiego aby ogromne środki finansowe zużywane na  badania przesiewowe w programie badań prenatalnych zdrowych kobiet po 35. roku życia przeznaczyć na badania nad terapią i rehabilitacją chorych dzieci.

Lekarze KSLP OM,  Warszawa 28.06.2017