28.06.2017 dr Alicja Moszczyńska – Kowalska: Pierwsza błogosławiona polska Lekarka dr Ewa Noiszewska.

Ostatnie w tegorocznym cyklu spotkań OM KSLP poświęcone było naszej patronce – błogosławionej  lekarce i niepokalance dr Ewie Noiszewskiej. Jej postać przybliżyła zebranym: dr n. med. Alicja Moszczyńska -Kowalska , specjalista okulista, były adiunkt Kliniki Okulistycznej AM (obecnie WUM) w War sza wie, były ordynator oddziału okulistycznego Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie.

Przedstawiona podczas wykładu prezentacja o s.Ewie:

Prezentacja o S.Ewie 28.06.2017.dr A.Moszczyńska