Warto przeczytać

Propozycje książkowe pomocne w nieustannym kształceniu pracowników służby zdrowia:

Karta Pracowników Sł.Zdrowia  http://dsz.oil.lublin.pl/dokumenty/8_karta_pracownikow_sluzby_zdrowia.pdf
Dzienniczek św.Siostry Faustny  https://www.faustyna.pl/zmbm/dzienniczek-sw-siostry-faustyny/
Dzieje Duszy – Św. Teresa od Dzieciątka Jezus (wyd. OO Karmelitów Bosych, Kraków, 1988)
Dzieła – Święta Teresa od Jezusa, Doktor Kościoła (wyd. OO. Karmelitów Bosych, Kraków, 1987)
Rozważania o wierze (ks. Tadeusz Dajczer, Edycja Św.Pawła, 1992)
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/rozwaz_wiara_00.html

Tomasz a Kempis O naśladowaniu Chrystusa,
http://www.chwalmyboga.pl/images/pdf/Tomasz-a-Kempis-O-nasladowaniu-Chrystusa.pdf

Sztuka korzystania z własnych błędów wg. Św. Franciszka Salezego (Joseph Tissot, wyd. PROMIC, 2009)
Być lekarzem, by ulżyć cierpieniu bliźniego – wybór krótkich wypowiedzi św. Jana Pawła II do medyków, (opr. Grażyna Rybak, wyd. Duc in Altum, 2011)
Idąc za przykładem świętych lekarzy – seria prezentuje duchowość świętych i błogosławionych na każdy miesiąc roku (opr. G. Rybak, wyd. Duc in Altum, 2013)
Cz. I (IX, X, XI)  bł. Matka Teresa z Kalkuty, św. Łukasz Ewangelista, św. Józef Moscati Cz. II (XII, I, II) – sł. boża Hanna Chrzanowska, bł. Bogumiła Noiszewska, bł. Anna Maria Taigi Cz. III (III, IV, V) – sł. boża St. Leszczyńska, św. Joanna Berretta Molla, św. Ryszard Pampuri Cz.IV (VI,VII,VIII) – św. Albert Chmielowski, św. Antoni Maria Zaccaria, św. Ojciec Pio

Bądź ze mną, gdy idę do chorych. (wg. Dzienniczka św Faustyny- (Duc in Altum, G. Rybak,2014)
Accompany Me when I go to the sick (2016 na ŚDM)
Modlitwy ze św. Joanną Berettą Mollą (ks. Piotr Gąsior, wyd. Dom Wydawniczy Rafael, 2013)
Skąd przychodzi pomoc.Modlitwy i teksty w cierpieniu (ks. Dariusz Pater, wyd. Kontrast, 2011)
Ból i cierpienie- ognisko światła i ciemności,  (ks.Dariusz Pater .wyd OIL ,Warszawa 2013)
W ciszy serca. Medytacje i modlitwy Matki Teresy z Kalkuty (zebr. Kathryn Spink, wyd. Verbinum,1988)
Bóg jest większy, (rozmowa abp H. F. Hoser SAC i Michał Królikowski (wyd.Apostolicum Ząbki 2013)
Postęp duszy, czyli wzrost w świętości  O.Fryderyk Wiliam Faber )
Prawo do życia bez kompromisu(prof.B. Chazan,rozmawia Maciej Muller, 2014wyd WAM).
Szpital na Banacha(Ks.M.Bernyś,Apostolicum,2010,  o cierpieniu człowieka i Miłosierdziu Boga)
Kochankowie z oddziału intensywnej terapii (Ks.Mariusz Bernyś,Apostolicum,2014)
Płodność. Radość, czy utrapienie? (poradnik popularno – medyczny, G. Rybak, wyd. Duc in Altum, 2010)
Żebrak z Granady (Wilhelm Hunermann, wyd. Konwent Bonifratrów Castor, 2000)
Przyzwolić na wszystko, (Marie-Dominik Molinie OP, (wyd Paryż 1975, tłum. 2007)
Bioetyka, w obronie życia człowieka (Ks.Stanisław Warzeszak, Petrus,Kraków 2011)


Radość dawania. Hanna Chrzanowska we wspomnieniach, listach, anegdotach (opr. M. Florkowska, Wyd. św. Stanisława BM, 2010)
Nie bój się tej choroby ani żadnej innej (ks Andrzej Mazański,Duc in Altum,2015)