7.05.2017 Wartość sumienia

Trzecie spotkanie SSiML pozwoliło na wspólną refleksję dotyczącą; Wartości sumienia we współczesnej medycynie – studentów i prof.Bogdana Chazana a także doktor Maliny Swić z poradni genetycznej oraz specjalisty pediatry  Grażyny Rybak.

  • Prof.B.Chazan:  „Co jest źródłem wolności sumienia? …..To nie sejm w swojej łaskawości dał nam Klauzulę Sumienia. Prawo nie nadaje nam wolności sumienia , wolność sumienia  jest nam dana razem z człowieczeństwem .Godność człowieczeństwa dała nam wolność sumienia. Prawo może jedynie tą wolność, którą mamy, która jest nieograniczona, to prawo może  jedynie ograniczać wolność sumienia. 
  • Wartość sumienia jest podmiotem a nie przedmiotem.. Takie dobrze ugruntowane sumienie przydaje się lekarzowi. Dlaczego?  Dlatego, że pozwala lekarzowi odróżnić precyzyjnie dobro od zła.   Widzieć problemy takimi , jakimi są w rzeczywistości.; nie upiększane, nie zakłamane. Ważne  jest , że sumienie przyczynia się do podejmowania  właściwych decyzji  przy wykonywaniu powołania i co jest istotne, chroni przed działaniami  zniewalającymi. Chroni także przed zawieraniem kompromisów godzących w czystość sumienia .  Wydaje się , że tak można byłoby określić lekarza sumienia.”
  • „Trzeba zawsze szanować naszych oponentów , bo w nich także to sumienie gdzieś jest. Ono niekiedy wybucha agresją, jeżeli wyrzuty sumienia są bardzo duże.””
  • „Niekiedy widzimy bardzo ostro sprawy sumienia lekarskiego. W życiu codziennie prawie mamy jakieś sprawy dotykające sumienia. W życiu osobistym i zawodowym. musimy ciągle rozstrzygać coś w sumieniu. Na ogół nie spodziewamy się, że własnie teraz przychodzi prawdziwe wyzwanie, bo ono nie mówi; ‚uwaga przychodzę , przygotuj się’. Nie. Ono zawsze przychodzi znienacka.  Wtedy człowiek musi wykazać,  że sumienie ma dla niego jakąś wartość.”
  • „Kiedyś medycyna miała za cel wykonywanie rzeczy czysto medycznych: rozpoznawanie chorób, różnicowanie, leczenie., profilaktykę. Teraz natomiast  dano medykom dodatkowe zajęcia, mało medyczne czasami. Zagrożenia dla sumienia lekarskiego,  biorą się nie z tych naszych zadań czysto medycznych ale z tych rzeczy , które zostały nam dodane, narzucone. W śród tych niemedycznych czynności są rzeczy dobre, pisanie prac naukowych , orzeczeń o przydatności do pracy , zarządzanie szpitalem. To są czynności niemedyczne ale dobre. Ale wśród tych niemedycznych rzeczy włożono w ręce medyków czynności , którymi lekarze nie powinni się zajmować. To jest przede wszystkim aborcja, antykoncepcja,” sterylizacja , zapłodnienie pozaustrojowe…. mamy swoją autonomie i nie musimy bezdusznie wykonywać poleceń przełożonego. 
  • pacjent chce widzieć w lekarzu prawdziwego człowieka , wzruszającego się człowieka, to buduje wzajemne zaufanie , gdy szanujemy swoje autonomie.   
  • Grażyna Rybak –sumienie jest nam potrzebne nie tylko w sprawach ocalenia życia, czy decyzji ratowania zagrożonego życia,  ale w codziennej pracy dla pacjentów, w każdej chwili abyśmy mogli sumiennie wykonywać swoje obowiązki.  To sumienie przynagla nas aby dokładnie wypełniać  dokumentacje medyczną , aby nieustannie pogłębiać profesjonalną wiedzę , aby dostarczać pacjentowi informacji o wykonywanych zabiegach by mógł podejmować decyzje , abyśmy mu nic nie narzucali. Sumienie lekarza jest podstawą dobrej , uczciwej relacji z pacjentem oraz z innymi  lekarzami.
  • Sumienie pozwala na dobre wykorzystanie diagnostyki prenatalnej, która służy rozpoznaniu wcześnie , choroby i dzięki temu pomaga zorganizować wczesną terapie –  tak jest w rozszczepach rdzenia kręgowego , które operowane prenatalnie  w 12=14 Hbd dają szanse dziecku na prawidłowy rozwój.
  • Malina Swić – Krytycznym punktem dla mnie – zobaczenia do czego stosowana jest w praktyce diagnostyka prenatalna – był proces w sprawie odszkodowania za urodzenie dziecka z Zespołem Turnera,. 60 tys Euro nałożono kary na Polskę , bo matce nie wykonano dalszej diagnostyki prenatalnej przy podejrzeniu wady w USG,  ponieważ od jej wyniku miała bezpośrednio zależeć decyzja matki o usunięciu ciąży. Lekarz miał świadomość współpracy w pozbawieniu życia.   Urodziła dziewczynkę z monosomia Ternera..