24.05.2017 prof.Jerzy Jurkiewicz: Sumienie w praktyce lekarskiej.

„abyście pozostali wierni tym deontologicznym zasadom , które powołanie lekarskie czynią świętym ”  – te słowa św. Jana Pawła II z przemówienia 26 IX 1982 r. w szpitalu Miejskim w Brescii,  przywołał i uczynił mottem swojego wykładu prof.Jerzy Jurkiewicz, delegat Oddziału Mazowieckiego  KSLP, uzasadniając, że są one drogowskazem wszelkich poczynań lekarza. Rozważania dotyczyły też faktu, że medycyna wywodzi się z powołania kapłańskiego a prawo do życia jest czymś najważniejszym co jest nam dane.

 

Prof.J.Jurkiewicz przypomniał cechy lekarza, które kiedyś były oczywiste dla wszystkich:  lekarz nigdy nie zabija, lekarz pomaga zawsze. To było pewne jak to, że strażak nie podpala ale gasi pożar.

Odpowiedź na pytanie dotyczące szacunku do  lekarza  i jego powołania  wyjaśniło zdanie św. Jana Pawła II,  które prof J,Jurkiewicz odczytał na  koniec wykładu; „ten kto podejmuje się wykonywania zawodu lekarskiego, zobowiązuje się uroczyście słowami Deklaracji Genewskiej z 1948 r.; poświecić życie na służbę ludzkości, wykonywać swój zawód świadomie i godnie, traktując zdrowie pacjenta jako najważniejszy cel, zachować najgłębszy szacunek dla życia ludzkiego, od samego momentu poczęcia. Własnie to oddanie bez reszty sprawia , że ochrona zdrowia i życia zjednuje sobie taki szacunek ze strony współobywateli. Szanując każda pracę , uznaje się specjalną doniosłość tej właśnie pracy mającej  na celu ochronę dobra, które warunkuje każde inne dobro dostępne na tym świecie.

W dniu dzisiejszym Duszpasterz Warszawskiej Służby Zdrowia ks. prof. Stanisław Warzeszak umieścił w sali comiesięcznych spotkań Oddziału Mazowieckiego KSLP obraz św.Joanny Beretty Molli z umieszczonymi w nim relikwiami świętej lekarki . Obraz otrzymał Prezes Oddziału prof.Bogdan Chazan  jako Prezes Mater Care Polska. Obraz przez ostatni rok towarzyszył spotkaniom Środowiska medycznego Świętej Rodziny na Zaciszu – gdzie prof.B.Chazan pozostawił go medykom po IV Dorocznym Spotkaniu Słuzby Zdrowia .