9.04.2017 Sumienie a medycyna

Pierwsze – inaugurujące spotkanie  Sekcji Studentów i Młodych  Lekarzy przy KSLP Oddział Mazowiecki bł. dr Ewy Noiszewskiej, miało miejsce 9.04.2017 w Niedzielę Palmową o  godz.19:00, po Mszy św.  Podjęto decyzję organizowania dalszych spotkań pod patronatem KSLP, OM w Domu Parafialnym na Zaciszu – Parafia Świętej Rodziny , ul Rozwadowska 9.

Każdy uczestnik spotkania otrzymał w prezencie książkę pt;  Ic za za przykładem świętych lekarzy   cz.II, z opracowanym sposobem pracy bł dr Ewy Noiszewskiej  

http://www.srodowiskomedyczne.pl/idac-za-przykladem-swietych-lekarzy-cz-ii/

SUMIENIE a MEDYCYNA   -konspekt spotkania  

  • lek.med Grażyna Rybak , specjalista pediatrii, delegat KSLP OM,  ŚMŚR -prowadząca
  • ks. prałat Andrzej Mazański , Proboszcz Parafii Świętej Rodziny , gospodarz miejsca – komentarz duchowy

Mieliśmy dziś wysłuchać prof. B. Chazan –lekarza sumienia,  ale okoliczności życia i jak wierzę Wola Boża w Jego i naszym życiu sprawiły, że dziś pan Profesor jest na nieoczekiwanym a ważnym spotkaniu w prawie szpitala w Isiolo. Jak wiecie, poza tym, że jest prezesem OM KSLP jest także prezesem MaterCare, organizacji ginekologów,  która pomaga kobietom w Polsce  w Afryce . Mam nadzieje ,że jeszcze wiele razy będziemy mieli okazję posłuchać pana Profesora B. Chazana jako człowieka sumienia, autorytetu moralnego. Takich autorytetów lekarskich potrzebujemy,  Skoro mimo pragnienia Profesora, aby spotkać się z Wami , bo zarezerwował ten czas by zainaugurować spotkania Sekcjii Studentów i Młodych Lekarzy,  nie miał szansy tu przybyć  – odczytuje to, że w dzisiejszym dniu tryumfalnego wjazdu Zbawiciela do Jerozolimy  powinniśmy posłuchać co  Sam Boski Lekarz ma nam do powiedzenia na temat sumienia. 

Co dzisiaj Pan Jezus ma nam do powiedzenia o sumieniu?

Przypomnienie definicji sumienia jako prawa Bożego  z KKK- KKK 1776: W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłowania i czynienia dobra a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem… Człowiek bowiem ma w swym sercu wypisane przez Boga prawo… Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa.

Co objawił Jezus św. Faustynie o głosie sumienia – Cytat  z „Dzienniczka” nr 1717 (84) Dziś rozmawiałam z Panem, który mi powiedział: Są dusze, w których nie mogę nic zdziałać; są to dusze, które ustawicznie śledzą innych, a nie wiedzą, co się dzieje w ich własnym wnętrzu. Ustawicznie mówią o innych, nawet w czasie ścisłego milczenia, które jest przeznaczone na rozmowę ze Mną. Biedne dusze, nie słyszą słów Moich, pozostają puste ich wnętrza, nie szukają Mnie wewnątrz własnego serca, ale w gadulstwie, gdzie Mnie nigdy nie ma. Czują swą pustkę, a jednak nie uznają własnej winy, a dusze, w których w całej pełni króluję, są dla nich ustawicznym wyrzutem sumienia. One zamiast się poprawić, jednak serce ich wzbiera zazdrością, a jeżeli się nie opamiętają – brną dalej. Serce dotychczas zazdrosne poczyna być nienawistne. I są już bliskie przepaści, zazdroszczą innym duszom darów Moich, a same ich przyjąć nie umieją i nie chcą.

KKK 1779: Jest ważne, by każdy wszedł w siebie, ażeby usłyszeć głos swojego sumienia i za nim pójść. To poszukiwanie głębi wewnętrznej jest tym bardziej konieczne, że życie często sprawia, iż uchylamy się od wszelkiej refleksji, zastanowienia się lub wejścia w siebie: Wróć do swego sumienia, jego pytaj!..

-ludzie zjednoczeni z Bogiem są dla nas szansą jako osobisty wyrzut sumienia

-milczenie jest warunkiem usłyszenia  sumienia – czyli wewnętrznego głosu Boga

-zachęta do szukania we wnętrzu swoim ”Klauzula sumienia” a nie tylko w przepisach prawa 

Jeszcze inna definicja sumienia jako głosu rozumu-  KKK 1778: Sumienie moralne jest sądem rozumu, przez który osoba ludzka rozpoznaje jakość moralną konkretnego czynu, który zamierza wykonać, którego właśnie dokonuje lub którego dokonała. Człowiek we wszystkim tym, co mówi i co czyni, powinien wiernie iść za tym, o czym wie, że jest słuszne i prawe. Właśnie przez sąd swego sumienia człowiek postrzega i rozpoznaje nakazy prawa Bożego: Sumienie jest prawem naszego ducha, ale go przewyższa; upomina nas, pozwala poznać odpowiedzialność i obowiązek, obawę i nadzieję… Jest zwiastunem Tego, który tak w świecie natury, jak i łaski, mówi do nas przez zasłonę, poucza nas i nami kieruje. Sumienie jest pierwszym ze wszystkich namiestników Chrystusa.

Co mówi Jezus o wyrzutach sumienia Cytat z „Dzienniczka” nr 1728  (90) – Napisz: Jestem święty po trzykroć i brzydzę się najmniejszym grzechem. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuje, to nie ma granicy dla Mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie Moje ogarnia ją i usprawiedliwia. Miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się serce Moje, gdy oni wracają do Mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili serce Moje, a cieszę się z ich powrotu. Powiedz grzesznikom, że żaden nie ujdzie ręki Mojej. Jeżeli uciekają przed miłosiernym sercem Moim, wpadną w sprawiedliwe ręce Moje. Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla Mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny, przemawiam przez głos Kościoła, a jeżeli udaremnią wszystkie łaski Moje, poczynam się gniewać (91) na nich, zostawiając ich samym sobie i daję im, czego pragną.

 -wrażliwość sumienia rośnie w sytuacjach trudnych, wydarzenia  kłopotliwe są dla nas korzystne

-wyrzuty sumienia po aborcji, stosowaniu spirali , łapówkach sa twórcze

– Miłość Boża nie ma granic dla skruszonego serca, pozwala zacząć na nowo

 jak korzystać w działaniu z sumienia?

Rada św. Faustyny Cytat z „Dzienniczka” nr 800  (199) Zasada moralna

Jak się nie wie, co lepsze, trzeba się zastanowić i rozważyć, i zasięgnąć rady, bo nie wolno działać w niepewności sumienia. W niepewności powiedzieć sobie: cokolwiek zrobię, będzie dobrze, mam intencję zrobienia dobrze; Pan Bóg przyjmuje, co my uważamy za dobre – i to Pan Bóg przyjmuje i uznaje za dobre. Nie martwić się, jeżeli po czasie sprawy te okażą się niedobre, Pan Bóg patrzy na intencję, z jaką zaczynamy, i według tej będzie nagradzał. Jest to zasada, której powinniśmy się trzymać.

 -lekarz odmawiający aborcji kieruje się rozumną ocena dobra,

– „złota zasada”: „Wszystko… co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!” (Mt 7, 12);