9.XI.2023 Spotkanie Środowiska Medycznego Świętej Rodziny

Środowisko Medyczne Świętej Rodziny w cyklu 2022/2023 pt. Uzdrowienia zmieniające życie,  zorganizowało 9.XI.2023 r. spotkanie,

w oparciu o ewangeliczny opis UZDROWIENIA TEŚCIOWEJ PIOTRA. Przed konferencją, jak jak zawsze  wspólna modlitwa na Mszy św.  w Domu Parafii Świętej Rodziny na Zaciszu, HOMILIA  dr hab. nauk teolog. DARIUSZ PATER, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wykładowca na Wydziale Studiów nad Rodziną i Wydziale Medycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, bioetyk, psycholog, psychoonkolog.

Homilia, ks. dr hab. n. teol. Dariusz Pater 

    Po mszy św. uczestnicy wysłuchali osobistego świadectwa położnej na temat cudu uzdrowienia teściowej: Prośba o uzdrowienie, Małgosia Babińska 9.XI.2023

Uczestnicy otrzymali ewangeliczne opisy cudu uzdrowienia teściowej św Piotra: Ewangeliczne opisy uzdrowienia Teściowej św. Piotra .  

Ks. dr. hab. n. teolog. DARIUSZ PATER – wyświęcony na kapłana 17.06. 2000.  W 2006 r. uzyskał doktorat dzięki pracy pt. Praca ludzka jako „naturalny sakrament” w posoborowej literaturze teologicznej. W 2016 r. na Wydz. Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie dorobku naukowego Chrystus Lekarz wobec bólu i cierpienia człowieka. Studium teologiczno-pastoralne uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych. Jest Inicjatorem i organizatorem cyklu 12- stu  ogólnopolskich, interdyscyplinarnych konferencji naukowych pt. Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. Prosty holistyczny przekaz ze współpracy z Izbami Lekarskimi co do treści merytorycznych i z prof. Zdzisławem Gajda co do treści  związanych z duchowością medyków. Ks. Dariusz aktualnie  jest rezydentem w Parafii Św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce, pracuje w Warszawskim Instytucie Zdrowia Kobiet jako psycholog  w Szpitalu ginekologiczno – położniczym na ul. Inflanckiej oraz jako psycholog i terapeuta w  Stowarzyszeniu MONAR Krótkoterminowy Ośrodek Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Budach Zosinych, na dyżurach.

 KONFERENCJA pt. PROŚBA O UZDROWIENIE. Moc prośby jako ognisko brakującej terapii na podstawie opisu z ewangelii synoptycznych o cudzie uzdrowienia teściowej Piotra.

cz.1

  cz.2

cz.3

Podsumowanie dotyczące modlitwy jako brakującego ogniwa terapii. Proces uzdrowienia to jest podróż.