9.03.2023 prof. Zbigniew Chłap, „Przesłanie Jana Pawła II do lekarzy o prawie każdego człowieka…

„W historii papiestwa nieznanym fenomenem jest tak wszechstronne i głębokie zainteresowanie papieża 

udziałem środowiska lekarskiego w ochronie życia i zdrowia człowieka. W okresie pontyfikatu Jana Pawła II, jak podają biografowie, zarejestrowano ponad 130 audiencji, spotkań z lekarzami i pielęgniarkami, zanotowano, że papież odbył 64 wizyty w szpitalach oraz brał udział w blisko 120 specjalnych spotkaniach z chorymi, niepełnosprawnymi, zwłaszcza z dziećmi. Służby kościelne podają, że ojciec święty osobiście odprawił kilkadziesiąt mszy świętych w intencji chorych, cierpiących, także ludzi starych, samotnych, ubogich. Do tej „arytmetyki” niezwykłego zainteresowania Jana Pawła II medycyną dodam tylko, że w ciągu jednego tylko roku Jan Paweł II napisał 1800 stron publikacji dotyczących ochrony życia człowieka…..( prof. Zbigniew Chłap – https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15400,Chlap-Zbigniew.html

 

http://bc.upjp2.edu.pl/Content/4788/Z.Ch%C5%82ap%20Przes%C5%82ania%20Jana%20Paw%C5%82a%20II…(rep).pdf