24.06.2022 Sąd Najwyższy USA unieważnił „konsytucyjne prawo aborcyjne”.

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych unieważnił w piątek 24.06.2022 (Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa) „konstytucyjne prawo do aborcji” w pierwszym trymestrze. Oznacza to, że amerykańska konstytucja nie gwarantuje już „prawa do aborcji”.  Decyzja Sądu Najwyższego oddaje kompetencję do ustanawiania prawa w tym zakresie władzom stanowym. 13 stanów wprowadziło ustawy, które weszły w życie w piątek lub wkrótce wejdą w życie i które zakazują aborcji od momentu poczęcia. W pięciu z nich istnieje wyjątek, pozwalający na dokonanie zakończenia ciąży, jeśli jest ona wynikiem gwałtu lub kazirodztwa. Obecnie w USA występują bardzo agresywne ataki ekstremalnych grup proaborcyjnych na centra pomocowe, kościoły katolickie i organizacje pro-life i prawicowe media. Usiłują one wmówić społeczeństwu, że kobiety w Stanach Zjednoczonych zostały pozbawione należnych im praw. Nie jest to prawda.

Przewodniczący Papieskiej Akademii Życia, abp Vincenzo Paglia oświaczył:  „Fakt, iż wielki kraj z długą tradycją demokratyczną zmienił stanowisko w tej sprawie rzuca także wyzwanie całemu światu”… „ochrona i obrona życia nie jest kwestią, która może zostać ograniczona do kwestii korzystania z indywidualnych praw”, gdyż ma ona „szerokie znaczenie społeczne”(…) Ważne jest, aby ponownie podjąć nieideologiczną debatę na temat miejsca, jakie ochrona życia zajmuje w społeczeństwie obywatelskim, aby zadać sobie pytanie, jaki rodzaj współistnienia i społeczeństwa chcemy budować. Konkretnie chodzi o to, aby dokonywać wyborów politycznych, które promują warunki życia pro-life bez popadania w aprioryczne ideologiczne pozycje, a więc zapewnić odpowiednią edukację seksualną, zagwarantować dostępną dla wszystkich opiekę zdrowotną oraz przygotować środki legislacyjne chroniące rodzinę i macierzyństwo, przezwyciężając istniejące nierówności…(…) Potrzebna jest solidna pomoc matkom, parom i nienarodzonemu dziecku, angażująca całą społeczność, sprzyjająca możliwościom matek w trudnej sytuacji kontynuowania ciąży i powierzenia dziecka tym, którzy mogą zagwarantować jego rozwój . W sytuacji zachodniego społeczeństwa, które traci pasję życia, akt ten jest wyraźnym zaproszeniem do wspólnej refleksji nad poważną i pilną kwestią ludzkiej wielodzietności i warunkami, które ją umożliwiają; wybierając życie, bierzemy na siebie odpowiedzialność za przyszłość ludzkości (Źródło: KAI – 25 czerwca 2022 r.)

 Abp Jose H. Gomez z Los Angeles, przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich USA oraz abp William E. Lori z Baltimore, przewodniczący Komitetu ds. Działań Pro-Life, wspólnie oświadczyli:Ameryka stanęła przed prawdą, że wszyscy mężczyźni i kobiety są przez Boga stworzeni jako równi, mając prawo do życia, wolności i dążenia do szczęścia.  Tej prawdzie poważnie zaprzeczał wyrok SN w sprawie „Roe przeciwko Wade”, który zalegalizował i znormalizował odbieranie niewinnego ludzkiego życia. Dzisiaj dziękujemy Bogu, że Trybunał uchylił tę decyzję…. Dzisiejsza decyzja jest także owocem modlitw, wyrzeczeń i wsparcia niezliczonych zwykłych Amerykanów z różnych środowisk. aby oferować kobietom opiekę i poradnictwo oraz pracować nad alternatywami dla aborcji, w tym adopcją, opieką zastępczą i polityką publiczną, która naprawdę wspiera rodzinyDziś dzielimy się ich radością i jesteśmy im wdzięczni. Ich praca na rzecz ochrony życia odzwierciedla wszystko, co jest dobre w naszej demokracji, a ruch pro-life zasługuje na zaliczenie do wielkich ruchów na rzecz zmiany społecznej i praw obywatelskich w historii naszego narodu”

  • Źródła:  Orzeczenie Sądu Najwyższego USA,
  • CNA (Katolicka Agencja Informacyjna USA),
  • Life News – 24 czerwca 2022 r.