16.01.2022 Minisesja Krakowskiego Towarzystwa Lekarskiego – referat dr G. Rybak .

Lekarze krakowscy od 1977 r. co roku w  drugą Niedzielę  po Objawieniu Pańskim, w Święto Oblicza Pańskiego, gromadzą się na Eucharystii w Kościele św. Tomasza Apostoła w Krakowie. https://kanoniczki.pl/kosciol-sw-tomasza-apostola/ Z inicjatywy Pana Prof. Zdzisława Gajdy, w 1990 r. została ufundowana  Figura Matki Bożej Dobrej Nadziei, ze względu na najstarszą tradycję Zakonu Duchaków i Duchaczek, którzy od początków swego istnienia ratowali życie porzuconych i niechcianych dzieci i ochraniali matkę samotną, jak to im nakazał Święty Założyciel O. Gwidon z Montpellier.  https://kanoniczki.pl/bl-gwidon-z-montpellier/ Dziecko było przedmiotem szczególnej miłości i troski bł. Gwidona. Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia, z domem generalnym w Krakowie, podejmuje różne formy opieki nad dziećmi.

Idea duchacka w ratowaniu życia dzieci

Na tegoroczne spotkanie prof. Zdzisław Gajda profesor UJ, wieloletni kierownik Katedry Historii Medycyny Collegium Medicum i honorowy kustosz zbiorów Muzeum Wydziału Lekarskiego UJ. Za zasługi dla rozwoju współczesnej historii medycyny i Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego odznaczony Medalem profesora Marka Sycha, poprosił o wygłoszenie referatu z zakresu duchowości w medycynie panią doktor  Grażynę Rybak , prezes OM KSLP, specjalistę pediatrii. 

  

Referat dr Grażyna Rybak pt .Pragnę, abyś Mi towarzyszyła, jak idę do chorych” :

Referat dr Grażyna Rybak, minisesja KTL Kraków 16.01.2022

Krakowskie spotkanie rozpoczęła wspólna Eucharystia dla Sióstr Duchaczek  i Lekarzy o g. 8:00. Po  Ewangelii o Kanie Galilejskiej- Homilię wygłosił O. Jezuita posługujący Zgromadzeniu:

       Po Mszy Św. zebrani odmówili Koronkę do Ducha Świętego poprowadzoną przez Siostrę CSS . Siostry Kanoniczki Ducha Świętego de Saxia każdego dnia modlą się tą koronką!

Koronka do Ducha Świętego to modlitwa przyzywania Ducha Świętego,  została ułożona w 1956 r. przez ks. Stanisława Okamfera, ojca duchownego Seminarium Częstochowskiego, który przekonany , że: „Siostry Duchaczki mają jakieś powołanie do szerzenia czci, znajomości i miłości Ducha Świętego” postanowił im dopomóc i pod natchnieniem ułożył Koronkę do Ducha Świętego.” (Tekst koronki zatwierdził bp. Franciszek Jopa, administrator Diecezji Krakowskiej). Pierwszą koronkę z czerwonych paciorków wykonały Siostry Klaryski z kościoła św. Andrzeja w Krakowie. Każdy uczestnik otrzymał Koronkę.

  

KORONKA DO DUCHA ŚWIETEGO:   Znak Krzyża.  Rozważanie 5 tajemnic

  1. Z Ducha Świętego w Maryi Pannie począł się Jezus. (Łk 1, 35)
  2. Duch Święty spoczął na Jezusie Chrystusie w czasie Chrztu w Jordanie. (Mt 3, 16)
  3. Przez Ducha Świętego Jezus wyprowadzony na pustynię. (Łk 4, 1)
  4. Duch Święty w Kościele. (Dz 2, 2-4)
  5. Duch Święty w duszy sprawiedliwego. (1 Kor 3, 16), (1 Tes 5,19), (Ef 4,30)

Po każdej tajemnicy:   7 razy: Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych – I ogień Twojej miłości w nich zapal.  1 raz: Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie – I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się: Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i pociechą Jego zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Na zakończenie koronki:  Chwała Ojcu… (3 razy), Wierzę w Boga Ojca…  Matko Kościoła, módl się za nami!

Gościna w Domu Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego – CSS (Duchaczki)

      Dyskusję po wysłuchaniu  Referatu, poprowadził prof. Zdzisław Gajda.

Siostra CSS, podzieliła się świadectwem, życia zgromadzenia, powołania i  zaprosiła zebranych do zwiedzenia Klasztoru i zachęciła lektury książki o sł. bożej Duchaczce, s. Emanueli Calb