19.X.2021 37 rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszko – duszpasterza środowisk medycznych

BŁOGOSŁAWIONY KS. JERZY POPIEŁUSZKO, urodził się  w Święto Podwyższenia Krzyża , 14 IX 1947 r. i przeszedł godnie drogę krzyżową aż do śmierci z rąk funkcjonariuszy SB 19 X 1984 r. w Górsku pod Toruniem. Wielką troską otaczał środowisko medycznych, gdy 25 V 1979 r. rozpoczął  pracę duszpasterską w kościele akademickim św. Anny w Warszawie, jako Duszpasterz Służby Zdrowia. Prowadził konwersatoria dla studentów medycyny, organizował rekolekcje, kierował duszpasterstwem pielęgniarek w kaplicy Res Sacra Miser. Był członkiem Krajowej Konsulty Duszpasterstwa Służby Zdrowia, a na terenie archidiecezji warszawskiej: diecezjalnym duszpasterzem środowisk medycznych. 6 X 1981 r. podjął się także opieki duszpasterskiej nad chorymi w Domu Zasłużonego Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 37, urządzając tam z własnych środków kaplicę, w której na mocy nominacji kurialnej posługiwał jako kapelan. Jednoczył całe środowisko medyczne łącząc studentów medycyny, pielęgniarki i lekarzy. Sam jako chory przewlekle na anemię złośliwą, korzystał niejednokrotnie z hospitalizacji i pomocy medycznej, rozumiał zarówno chorych jak i pracowników służby zdrowia. Ks. Jerzy od 20 maja 1980 r. posługiwał w parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu, gdzie jako rezydent zajmował się duszpasterstwem specjalistycznym, kierował spotkaniami formacyjnymi grupy studentów Akademii Medycznej, był duszpasterzem średniego personelu medycznego (pielęgniarek) oraz co miesiąc organizował dla lekarzy spotkania modlitewne. Gdy w 1981 r. strajkowały uczelnie wyższe, ks. Jerzy Popiełuszko roztoczył opiekę duszpasterską nad studentami warszawskiej Akademii Medycznej i jednocześnie nad słuchaczami Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej, gdzie protest miał dramatyczny przebieg. Ks. Jerzego Popiełuszki miał udział w przygotowaniu dwóch wizyt papieskich w Ojczyźnie (w 1979 i 1983 r.). W obu przypadkach, wbrew sprzeciwom władz komunistycznych i Służby Bezpieczeństwa, był faktycznym przewodniczącym Sekcji Sanitarnej Komitetu Przyjęcia Jana Pawła II w Warszawie i ze swoją kilkusetosobową grupą medyczną roztaczał z ramienia Kościoła opiekę zdrowotną nad uczestnikami pielgrzymek.

Obecnie wspiera nas w leczeniu nieuleczalnie chorych. Francuska kościelna komisja udowodniła cud uzdrowienia z białaczki szpikowej Francoisa Audelana za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Francuz został wyleczony na łożu śmierci w dniu urodzin ks. Jerzego i w Święto Podwyższenia krzyża świętego – 14 IX 2012 r. Decyzja komisji jest przełomowa w drodze do kanonizacji ks. Jerzego Popiełuszki. Doszło do „niewytłumaczalnego i zadziwiającego uzdrowienia” – oznajmił biskup francuskiej diecezji Creteil, Michel Santier, ogłaszając pozytywny wynik procedury sprawdzania cudu. O sprawdzenie tego przypadku wnioskował polski Kościół. Ks. Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany w 6 VI 2010 r.