25.09.2021 Służba Zdrowia na IV Diecezjalnym Dniu Seniora i Chorego.

W sobotę 25 września 2021 r. lekarze OM KSLP, wspólnie z pielęgniarkami  z KSPiPP, ratownikami medycznymi oraz wolontariuszami,  w Sanktuarium św. Ojca Pio na Gocławiu służyli wiedzą, wykonaniem podstawowych badań i konsultacjami lekarskimi podczas IV Diecezjalny Dzień Seniora i Chorego.

  

Biskup diecezji warszawsko-praskiej Romuald Kamiński odprawił o godz. 11:00 Mszę św. koncelebrowaną i udzielił Sakramentu namaszczenia chorych. W tym dniu do parafii wprowadzono relikwie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.(Retransmisja):

Po Mszy świętej seniorzy zostali zaproszeni przez Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia ks. Arkadiusza Zawistowskiego i korzystali z przygotowanych w pomieszczeniach Kancelarii Parafialnej stanowisk pomiaru temperatury, masy ciała, obliczenia BMI, oceny ciśnienia tętniczego,  saturacji  oraz poziomu glukozy a także oceny otoskopowej uszu. Specjalista pediatrii razem z ratownikiem medycznym w pierwszym stanowisku po wejściu pacjenta oraz zespół pielęgniarek wykonali takie pomiary  u ok. 100 uczestników.

  

Następnie seniorzy mieli możliwość, w zależności od wyniku badań początkowych, własnego życzenia  lub sugestii koordynatora, specjalisty pediatrii, który wyjaśniał znaczenie dla stanu zdrowia wyników wykonanych pomiarów i udzielał porad ogólnych,  skorzystania z konsultacji u specjalistów: internisty , hipertensjologa i diabetologa, pulmonologa, chirurga, neurologa, dermatologa oraz specjalisty psychiatrii który dodatkowo wykonywał testy : MINIMENTAL – Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego (MMSE)  oraz ocenę w kierunku depresji,  tzw. Test BECKA – samooceny, przesiewowego rozpoznawania objawów depresji.

Stanowisko konsultacyjne chirurga. Seniorzy otrzymywali także bezpłatne foldery informacyjne o dietach, cholesterolu, ćwiczeniach zmniejszających obrzęk kończyn dolnych oraz dolegliwości bólowe kręgosłupa.

stanowisko specjalisty chorób wewnętrznych, hipertensjologa i diabetologa.

Konsultacja internistyczna

stanowisko  specjalisty chirurga i dermatologa stanowisko pielęgniarskie specjaliści : neurolog , internista , psychiatra w trakcie szykowania stanowisk

Konsultacje wewnątrz zespołu lekarsko pielęgniarskiego

Odwiedziny Bp Romualda Kamińskiego  u konsultowanych pacjentów, spotkały się z ogromna radością seniorów i medyków, pragnieniem wspólnych zdjęć i uznaniem Księdza Biskupa za ważny czynnik terapeutyczny.

  

Seniorzy otrzymywali paczki roznoszone przez wolontariuszy

   radość duchowego i medycznego służenia i towarzyszenia seniorom.