22.09.2021 Praca jako środek uświęcenia wewnętrznego w życiu bł. Luigi Bordini.

W środę  22.09.2021 Mszą św. inauguracyjną w Katedrze Praskiej o godz. 18:00 celebrowaną przez Biskupa Romualda Kamińskiego,

przewodniczącego Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia, rozpoczął się kolejny rok spotkań  formacyjnych KSLP.Tegoroczny program 2021-2022,  pt DEKALOG LEKARZA, poświęcony jest cnotom lekarza, wg. duchowości bł. Stefana Wyszyńskiego i bł. Matki Mari Róży Czackiej. Z wypowiedzi tegorocznych błogosławionych zostały wybrane cnoty, które są ważne w powołaniu lekarza:  życie wewnętrzne, miłość,  sztuka milczenia, pokora, prawda,  wdzięczność, wytrwałość, odwaga, wolność serca, program życia.

Homilia bp R. Kamińskiego do słów Ewangelii (Łk.9.1-6): Co powinniśmy zabierać ze sobą. Wybrzmiały słowa Ewangelii .Zda się że to opis historyczny ale zauważmy ,że nieprzypadkowe jest to wyliczenie elementów , które zabieramy ze sobą, wyposażamy siebie by móc , wypełnić lepiej swoje obowiązki . I mówimy wynajmijcie nas bo mamy lepszy sprzęt , jesteśmy bardziej wykształceni. Czym jest wyposażenie? Apostołowie, którzy widzieli na co dzień wielkość Boga, gdyby posługiwali elementami, które pomagały w realizacji cudów, powiedzieli by : mamy sposób na to by dokonywać cudów. A tymczasem Bóg wysłał ich by szli tacy nadzy i ubodzy. Po to by zrozumieli ze działali mocą Boga. Nasza moc nie jest z nas ale z Boga. O tym trzeba pamiętać nieustannie. W księdze Ezdrasza (Ezd 9, 5-9) jest mowa o wstydzie. Słowo wyszło z użycia. A to jest ogromnie ważna sprawa, to jest kategoria fundamentalna , bo wstyd to jest przyznanie się do własnej słabości. Wstyd nas nie poniża, w żaden sposób,  tylko otwiera drogę do podjęcia pokuty. Dzisiejszemu patronowi Ezdraszowi, było wstyd za siebie i innych. Izraelici postępowali niegodnie. Dlatego Bóg wysłał Izraelitów do niewoli i cześć  z nich nawróciła się , wstydzą się tamtych uczynków. Ten wstyd wyda dobre owoce. Amen

W Akademiku Praskim, na początku spotkania  dr Grażyna Rybak, Prezes OM KSLP  przedstawiła     sylwetkę bł. Luigi Bordini.              IDĄC ZA PRZYKŁADEM bł. Luigi Bordini

„PRACA JAKO ŚRODEK UŚWIĘCENIA WEWNĘTRZNEGO” w życiu BŁ.  LUIGI BORDINI, PIELĘGNIARZA

19:00 KONFERENCJA pt. „ŚWIADOME PIELĘGNOWANIE ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO”   –  ks.   Arkadiusz Zawistowski, Krajowy Duszpasterz Sł. Zdrowia.

Święty Benedyk z Nursji z V w.n.e – którego życie, było odpowiedzią na tamte czasy, w których ludzie, wędrowali mordowali się , nie było stałości miejsca, pokoju i braterstwa – wprowadza idee wyczytaną w Ewangelii: Ora et labora. Módl się i pracuj:  braterstwo w pracy i w modlitwie. Współczesny  amerykański pisarz w książce, którą ksiądz zaprezentował, pokazuje jak trzeba żyć tą piękną ideą św. Benedykta z Nursji by ocalić chrześcijaństwo , by harmonijnie łączyć modlitwę i pracę, autor ukazuje czym jest praca w świecie indywidualizmu i egoizmu:

 • -praca jako chwalenie Boga i wsparcie wspólnoty
 • -praca jako wsparcie dla każdego człowieka
 • -praca tylko w określonych godzinach , najważniejsza jest równowaga
 • -praca jest dobra święta ale nie można dopuścić aby zdominowała zycia człowieka
 • -praca jest dobra tylko wtedy, gdy służy ujawnianiu Bożej Woli i pożytkowi ludzi
 • -chrześcijanin wykonuje wszystkie zajęcia w ofierze da Boga, najważniejsza reguła pracy
 • -praca jako udział w Bożym porządkowaniu dzieła stworzenia,

Najtrudniejsze w pracy są relacje. Nie można rozdzielać pracy od swojego życia wewnętrznego .

cz.1  relacje między pracą intelektualną i fizyczną, którą wykonujemy a pracą w życiu wewnętrznym.

Z medalikiem św. Benedykta w życie | Niedziela.pl

cz.2. Sakralna wartość pracy

 •  –Bóg nam zlecił prace , aby człowiek służył i rozwijał się przez pracę
 • – praca umożliwia nam wyrażanie miłości bliźniego
 • -praca pozwala nam mieć udział w stwarzaniu świata
 • -praca wiąże się z zyciem wewnętrzny , ze współpraca z Bogiem przez wiarę nadzieje miłość
 • -pielęgnowanie zycia wewnętrznego to praca , wysiłek duchowy, przyjście na Eucharystię, wiąże się wyrzeczeniem , ascezą, wysiłkiem asceza oznacza ozdabiać,

Asceza chrześcijańska to nie jest wysiłek jednorazowy ale systematyczny. Na czym on polega? Na trudzie przezwyciężania siebie samego, wyrzeczenie i umartwienie.  Usiłujemy pokonywać trudności a radość oddawać Bogu. Bogu zależy na tym aby przebóstwić naszą naturę. Dzięki życiu wewnętrznemu możemy odradzać naszą naturę. Patrząc na życie Bł. Luigi , św. Józefa Moscatiego, Św. Ryszarda Pampurii, Św. Joanny Beretty Molla widzimy , że oni nie dali by rady bez zycia wewnętrznego. Oni to życie wewnętrzne stawiali na pierwszym planie. Coś pięknego. Żeby i nas taka łaska dotknęła. Abyśmy napracowali się nie tylko w pracy, ale aby być bliżej Boga. Ile my wysiłku robimy dla pracy fizycznej a ile dla duchowej?. Benedykt, który jest już w niebie , zbawiony mówi:  módl się i pracuj.

”Zwolnienie się od życia wewnętrznego pod wpływem nadmiaru pracy odbija się na wartości naszej pracy, wtedy bowiem ujawnia się w niej brak cnót osobistych, o który rozbić się może każde dzieło. Nie pomogą wówczas najbardziej pociągające idee: gdy zabraknie powiązania życia wewnętrznego z życiem czynnym, upadnie dzieło prowadzone, jak wiele innych upadło, o czym poucza historia zakonów. (z książki „Duch pracy ludzkiej” Myśli o wartości pracy, (bł. Kardynał S. Wyszyński,)” https://zwola-old.karmelicibosi.pl/p/z/formacja/duch_pracy.pdf