7.02.2021 Modlitwa środowisk medycznych w intencji chorych przed XXIX ŚDCH

Przedstawiciele służby zdrowia; lekarze z OM KSLP, pielęgniarki, położne  z KSPiPP zgromadzili się w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie na Mszy św. Radiowej 7.02.2021r. o godz. 9:00 w Niedzielę poprzedzającą obchody XXIX Światowego Dnia Chorych, przygotowali oprawę liturgiczną i  modlili się wspólnie w intencji chorych oraz pracowników służby zdrowia.

Eucharystię koncelebrowali:  Ks. Bp Romuald Kamiński, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych oraz ks. dr Arkadiusz Zawistowski, Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia.

https://www.polskieradio.pl/7/4420,Transmisja-Mszy-Sw-z-Bazyliki-Sw-Krzyza-w-Warszawie

Warto pamiętać w Roku Prymasa Tysiąclecia, że to dekret ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego we wrześniu 1980 roku ustanowił kościelną redakcję Transmisji Mszy Świętej przy kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Pierwsza Msza Święta Radiowa została odprawiona 21.09.1980 r.

Światowy Dzień Chorego, ustanowiony w 1992 r. przez papieża Jana Pawła II jest obchodzony jest, co roku 11 lutego w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. W ramach obchodów XXIX ŚDCH Bp Romuald kamiński w homilii podczas Mszy św. radiowej nawiązał do papieskiego orędzia na ten dzień, zatytułowanego w tym roku „Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście”.  Biskup podkreślił, że: „Jedynie w Chrystusie cierpiącym i ukrzyżowanym odnajdujemy prawdę o cierpieniu, zyskujemy siły do zniesienia cierpienia i to, że cierpienie może być owocne” Zaznaczył także, że choroba, cierpienie, „nie są to pojęcia abstrakcyjne”. „To konkretny człowiek, któremu trzeba służyć, być z nim solidarnym, przez bliskość cielesną i duchową nieść wsparcie, pocieszenie, ulgę, nadzieję”. Przypomniał zebranym o potrzebie większej troski o życie sakramentalne, które zaniedbujemy, kiedy jesteśmy zdrowi i mamy możliwości.  „Nie lekceważmy i nie pozostawiajmy tak ważnych spraw na nieokreślony czas” Podkreślił jak ważne jest łączenie służby chorym i modlitwy, bo to jest źródło, z którego czerpiemy siły. „Doznajemy dzisiaj bardzo odczuwalnego przerostu działania nad wszelką inną potrzebą człowieka. Towarzyszy temu przyspieszone tempo codziennego życia, zauważamy ciągły brak czasu dla siebie i innych, pojawiają się dość uciążliwe choroby cywilizacyjne. Cierpi na tym bardzo życie wspólnotowe, szczególnie we wspólnocie małżeńskiej i rodzinnej”. Bp R. Kamiński podkreślił, że: „Mądrej porady szukamy intuicyjnie w słowie bożym”dziś rozważanie historii Hioba uczy nas, że trzeba wytrwać do końca by odkryć marność świata i dobroć Boga. Zwracamy oczy i myśli ku Jezusowi Chrystusowi, który wszystko ogarnia w modlitwie. W nim nasze życie staje się mądre i owocne. Dzień poświęcony chorym to czas wdzięczności dla Towarzystwa Opieki Duchowej w medycynie, bo w chwili choroby zagrażającej życiu ciężar trosk przesuwa się ku wartościom duchowym. Apostoł narodów dziś mówi nam: Biada mi gdybym w takiej sytuacji nie głosił Ewangelii.  Zwracając się do chorych, bp Kamiński poprosił ich, by: „odpowiednio wykorzystali dar cierpienia”- „Z serca proszę, abyście wspierali waszą modlitwą i cierpieniem Kościół Chrystusowy, naszą Ojczyznę, upraszali łaski dla podejmujących się odpowiedzialności za wyprowadzenie nas z pandemii. Nie może zmarnować się żaden trud i sposobność trwania na modlitwie. Zagospodarujcie to dobrze. Wszyscy was potrzebują jako szczególnych apostołów Pana Jezusa” W obecnej sytuacji „Bardziej rozumiemy, że zdrowie jest podstawowym dobrem wspólnym” – zauważył przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i powierzył na koniec chorych i pracowników medycznych Matce Bożej, która najpełniej wspiera naszą wiarę, nadzieje i miłość.