23.XI.2020 Oświadczenie Prezydium NRL w odpowiedzi na list dr Barbary Antoniak.

W odpowiedzi na list – protest  dr Barbary Antoniak z 18 XI 2020, który wraz z autorką poparło  ponad 100 lekarzy różnych specjalności z wielu miast Polski, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja wydał 23.XI.2020  oświadczenie Prezydium NRL:   oswiadczenie_PNRL_23_listopada_2020_rok