22.04.2020 Odpowiedź Ministra Zdrowia na list KSLP z 21.04.2020

Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny Ministerstwa Zdrowia zareagował bardzo szybko i napisał :  „Odpowiadając na korespondencję elektroniczną przesłaną w dniu 21 kwietnia 2020 r., przy której przesłany został „List otwarty Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich do Parlamentarzystów Sejmowej Komisji Zdrowia oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny” dotyczący projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk sejmowy nr 36), Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny uprzejmie wyjaśnia, że ww. projekt jest projektem obywatelskim wniesionym przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję”. W związku z tym jego dalsze losy są uzależnione wyłącznie od wyniku prac parlamentarnych oraz decyzji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.” 

file:///C:/Users/Gra%C5%BCyna/Downloads/670.6_Katolickie%20Stow.%20Lekarzy%20Polskich_Zatrzymaj%20aborcj%C4%99.pdf