12.XII.2019 Spotkanie opłatkowe z Bp.Romualdem Kamińskim

Biskup Romuald Kamiński zaprasza na wspólne kolędowanie w Katedrze Praskiej 12 XII 2019 o g.12:00   http://kslpmazowsze.pl/?p=5140