35. rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki – duszpasterza medyków

Bł.ks. Jerzy Popiełuszko (14 IX 1947-19 X 1984) dobrze znał problemy Służby Zdrowia. W 1970 r. Jeszcze w okresie studiów w seminarium przeszedł ciężką operację ,której komplikacje której komplikacje wprowadziły go w stan zagrożenia życia. 19-lutego 1979r.  Ks.Jerzy Popiełuszko został nominowany na Duszpasterza Warszawskiej Służby Zdrowia. Ze względu na stan zdrowia od 25-05-1979 posługuje w  kościele akademickim Św. Anny, a od 20 -05- 1980r. w parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu -jako rezydent  przeznaczony do duszpasterstwa Specjalistycznego  Służby Zdrowia.  Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich  nosi imię Ks. Jerzego Popiełuszki- wybierając tego duszpasterza Służby Zdrowia na szczególnego patrona lekarzy.

18 X1984 r.  w św. Łukasza Ewangelisty – patrona lekarzy –ks Jerzy  koncelebrował z biskupem  Mszę św. dla personelu medycznego stolicy w kościele sióstr Wizytek na Krakowskim Przedmieściu, po której wyspowiadał się i wyjechał do Bydgoszczy .19-X-1984 r. po Mszy św. i różańcu. ok. godz. 22 został uprowadzony i zamordowany  przez funkcjonariuszy SB  w Górsku pod Toruniem. Późnym wieczorem tego dnia ks. Jerzy wracał samochodem z posługi duszpasterskiej w Bydgoszczy. Pogrzeb księdza odbył się 3 XI 1984 r. w Warszawie – zgromadził ogromną liczbę ludzi i stał się manifestacją patriotyzmu.Warto pamiętać jak wiele bł. ks. Jerzy uczynił dla środowisk medycznych. Został beatyfikowany 6-06-2010 r.
20-09-2014r. rozpoczoł się „Proces w sprawie cudu za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki” w tymczasowej katedrze w Créteil. W tej podparyskiej diecezji w jednym ze szpitali francuskich doszło we wrześniu 2012 r. do niewytłumaczalnego medycznie uzdrowienia za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 56 letni mężczyzna chory  na rzadko występującą postać raka krwi był umierający. Wezwany kapłan udzielił choremu sakramentu chorych i powiedział: „Jerzy, jeżeli masz coś zrobić, to w tej chwili jest dobry moment”. Odmówił modlitwę do bł. ks. Jerzego Popiełuszki i poszedł. Na drugi dzień stan pacjenta diametralnie się poprawił. Jeśli proces zakończy się uznaniem cudu, otworzy to drogę do kanonizacji. ( wg. Nasz Dziennik .pl 12- 09-2014)

KS. JERZY POPIEŁUSZKO  JAKO DUSZPASTERZ SŁUŻBY ZDROWIA

  • spotykał się ze studentami, pielęgniarkami, lekarzami i dla nich zapraszał różnych specjalistów , np. od pracy z narkomanami. podejmował trudny temat samobójstwa od strony medycznej i teologicznej. To od studentów otrzymał ręcznie zrobiony wełniany sweter, jako wyraz ich sympatii. Ksiądz Jerzy nosił ten sweter z przypiętym orzełkiem z koroną i krzyżem , zarówno  na wyjazdach w góry jak i w pokoju na poddaszu, parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu.
  • uwrażliwiał medyków życie każdego człowieka a szczególnie dzieci nienarodzonych. Mówił o powołanie każdego człowieka do obrony powstałego życia. W wywiadzie przeprowadzonym przez Jana Korcza czytamy:  „Wprawdzie obrona życia nie jest tylko sprawą ludzi wierzących, to jednak staramy się uczulić personel medyczny na odpowiedzialność za każde poczęte życie. W szpitalach istnieją oddziały ginekologiczne, gdzie pracują ludzie, często gotowi bronić nienarodzonego dziecka, ale nie zawsze znają oni naukę Kościoła w tej dziedzinie. Zadaniem Kościoła jest nie tylko teoretyczne głoszenie świętości życia, prawa do życia nienarodzonych, lecz także praktyczna obrona tego prawa. Istnieje pilna potrzeba podejmowania konkretnych inicjatyw mających na celu udzielenie pomocy samotnym matkom, dziewczętom w ciąży, które wahają się, czy dziecko urodzić”. Nie mógł się pogodzić z dramatem bezbronnych razem z innymi duszpasterzami Kościoła wyrażającymi sprzeciw wobec faktu, zezwalania przez władze komunistyczne na aborcję (od 27-04-1956 r  aż do 7 -01-1993 r.).  Arcybiskup Krakowa, kardynał Karol Wojtyła, dnia 10– 02-1974 r. ubolewał: „Myślę, że największą tragedią naszego społeczeństwa, naszego narodu, jest śmierć ludzi, którzy się jeszcze nie narodzili: poczętych i nienarodzonych. I nie wiem, czym zapłacimy wobec historii za tę straszliwą zbrodnię. Ale jest rzeczą oczywistą, że to nie może minąć bez konsekwencji”. Prymas Wyszyński mówił na Jasnej Górze, w kazaniu w dniu 2 V 1977 r. mówił: „Istną klęską w naszej Ojczyźnie są setki tysięcy istot pozbawionych życia przed urodzeniem. Zew krwi pomordowanych niemowląt, jak za czasów Heroda, woła do Pana Zastępów! Bóg upomni się za tymi, których powołał do życia, a których życie zostało skrócone tak, iż nie ujrzeli światła dziennego. To jest straszna klęska narodowa”.
  • zabiegał o zintegrowanie środowiska medycznego. Oprócz organizowania konwersatoriów, gromadził przedstawicieli tego środowiska na Mszy św. Dzięki temu spotykali się czasem po wielu latach koledzy z tego samego rocznika studiów. Ks. Jerzy pragnął zjednoczyć wszystkich aby praca dla chorego mogła przebiegać być w zgodnym zespole różnych specjalności medycznych: „Uważamy, że na wspólnym nabożeństwie winni się spotkać wszyscy razem z różnych grup i szczebli personelu medycznego. Tak jak trudno sobie wyobrazić szpital, gdzie są sami lekarze, albo same pielęgniarki, czy Akademię Medyczną złożoną z samych profesorów czy samych studentów, tak też w kościele na Mszy św. (…) chcemy gromadzić przedstawicieli całej służby zdrowia. Nie ma tu zasadniczych różnic, wszyscy służą choremu – każdy w swoim zakresie”. (wg:- Gabriel Bartoszewski OFM Cap, Zapiski. Listy i wywiady ks. Jerzego Popiełuszki (1967-1984), Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2009).

Spotkanie  środowisk medycznych u grobu ks. Jerzego w 35 rocznicę śmierci, ma miejsce jak co roku –19 X o  godz. 18.00 w kościele św. Stanisława Kostki (na Żoliborzu , ul Hozjusza 2.) Ksiądz kard. Kazimierz Nycz  w tym roku sprawował uroczystą liturgię w intencji kanonizacji bł. księdza Jerzego Popiełuszki. W jej trakcie nastąpi poświęcenie kaplicy z relikwiami sutanny będącej świadectwem męczeńskiej śmierci ks. Jerzego.w Kościele św. Stanisława Kostki

Strona z nagraniami homilii bł.ks Jerzego Popiełuszko 

home